Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (8.1.2003)

Prezentacja działań realizowanych w Hrubieszowie.

 

PREZENTACJA HRUBIESZOWA

 

Kolejne spotkanie z cyklu realizowanego w ramach projektu "Zapomniana przeszłość. Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny". Prezentacja miasta Hrubieszowa i jego wielokulturowej przeszłości. W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywała się publiczna prezentacja działań i dokonań.

 

 

W dniu 8 stycznia 2003 roku odbyła się szósta prezentacja z cyklu "Ludzie-Miejsca-Środowiska" poświęcona wielokulturowej przeszłości Hrubieszowa, miejscowości, która w średniowieczu była jednym z Grodów Czerwieńskich, a w 1400 roku otrzymała prawa miejskie. Pierwsze wzmianki o istnieniu w Hrubieszowie kościoła rzymsko-katolickiego pochodzą z 1400 roku, w 1440 roku osiedlili się tu Żydzi, wzmianki o parafii prawosławnej pochodzą z 1510 roku, natomiast cerkiew greckokatolicka funkcjonowała od 1795 roku. Szczególny rozwój miasta przypadł na XIX wiek, głównie za sprawą Stanisława Staszica i dzięki działalności Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. W Hrubieszowie urodził się Bolesław Prus, prof. Wiktor Zin i Abraham Stern - wynalazca maszyny do liczenia. Tu mieszkał i pracował Stanisław Staszic, mieszkał i tworzył Bolesław Leśmian.

Dziś pozostałościami wielokulturowej przeszłości miasta są cmentarze: rzymsko-katolicki i prawosławny, kirkut, a także zabytki: kościół podominikański, dawna cerkiew greckokatolicka obecnie kościół rzymsko-katolicki, cerkiew prawosławna, kramy miejskie zw. Sutkami, dwór Du Chateau, dom Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, dawny Dom Lekarzy.

Bogatą przeszłość Hrubieszowa popularyzują: Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne im. S. Staszica, Hrubieszowski Dom Kultury oraz osoby indywidulane: Kazimierz Łukiewicz - inicjator upamiętnienia hrubieszowskich Żydów oraz Alfred Przybysz - artysta plastyk.

Spotkanie w Bramie Grodzkiej rozpoczęto od wysłuchania gawędy profesora Wiktora Zina opowiadajacego o Hrubieszowie swojego dzieciństwa. Następnie historię Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, którego hasłem jest dewiza "Ocalić od zapomnienia", przybliżył prezes Jerzy Krzyżewski. TRH zostało powołane do życia w 1960 roku. Obecnie główne formy aktywności to: działalność wydawnicza: ?Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego?, "Rocznik Hrubieszowski", ponadto opracowania monograficzne publikowane w serii Biblioteka TRH. Towarzystwo organizuje również sesje naukowe i seminaria. Następnie, jako przyczynek do opowieści o dawnym Hrubieszowie zaprezentowano przedwojenne fotografie pochodzące z zasobów TRH. Na koniec o kontaktach z ziomkostwem hrubieszowskim w Izraelu opowiadał Kazimierz Łukiewicz. Prezentacji towarzyszyła wystawa prac Alfreda Przybysza, który na podstawie archiwalnych fotografii i pocztówek odtwarza przedwojenny wygląd miasta.

Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów uznania przez przedstawiciela Wojewody Lubelskiego.