01.12.1995

01.12.1995

Wystawa przeglądowa członków Klubu Fotograficznego "LX" (1995)

W dniu 1 grudnia 1995 roku miało miejsce otwarcie przeglądowej wystawy fotografii członków Klubu Fotograficznego "LX".

Klub Fotograficzny "LX" przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie powstał jesienią 1993 roku.
W Galerii Teatru NN zaprezentował kolejnę, trzecią już wystawę fotograficzną. Po dwóch pierwszych, tematycznych - Roztocze i Ginące Pejzaże, ta byłą wystawą przeglądową. Jej tematyka i poziom prac był różny, tak jak różne są zainteresowania, doświadczenia i możliwości warsztatowe poszczególnych członków. Prezentowany na wystawie plon wspólnych wyjazdów plenerowych członków klubu, własnych wyjazdów wczasowych bądź wakacyjnych, przemyśleń i prób studyjnych jest niczym innym, jak właśnie chęcią pokazania członków klubu i samego klubu.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Zapis na taśmie VHS (sygnatura - nr 06; czas trwania: 6 minut).