26.06.1997

26.06.1997

Ogólnopolska Konferencja "Pedagogika kultury - aktualność i perspektywy" (współorganizacja - Instytut Pedagogiki UMCS)

Ogólnopolska konferencja.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" wraz z Wydziałem Pedagogiki UMCS zorganizowały konferencję "Pedagogika kultury - aktualność i perspektywy"