Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (6.11.2002)

Prezentacja działań realizowanych w Tarnogrodzie.

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywa się publiczna prezentacja działań i dokonań. 

 

W dniu 6 listopada 2002 roku podczas kolejnej prezentacji przedstawiliśmy środowisko działające w Tarnogrodzie.

Tarnogród to miasto założone w 1567 roku. Od samych początków było miastem wielokulturowym. Do dziś zachował się układ urbanistyczny, charakterystyczny dla miasteczek Lubelszczyzny, w którym reprezentacyjne miejsce zajmują świątynie trzech religii: rzymsko-katolickiej, prawosławnej i żydowskiej. Podczas prezentacji przedstawiciele Ośrodka Kultury, Towarzystwa Regionalnego, Biblioteki Publicznej i Szkół podzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem przedstawiając efekty poszukiwań wielokulturowej przeszłości swojej Małej Ojczyzny.

Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i prezes Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w osobie Władysława Dubaja, Joanna Puchacz kierownik Biblioteki Publicznej, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej i Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie oraz Szkół Podstawowych w pobliskim Różańcu opowiedzieli o doświadczeniach i osiągnięciach w dziedzinie poszukiwań wielokulturowej przeszłości swojej Małej Ojczyzny. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali mocne zakorzenienie wielokulturowej przeszłości miasta i okolic w świadomości mieszkańców. Sprzyja temu działalność lokalnego środowiska, którego staraniem w szkołach prowadzone są zajęcia z edukacji wielokulturowej, funkcjonuje punkt katechetyczny dla dzieci wyznania prawosławnego, odrestaurowano synagogę, w której znajduje się Izba Pamięci, odnowiono kirkut, organizowane są konkursy i wystawy historyczne. Prezentacji towarzyszyły występ uczniów ze szkoły w Różańcu, wystawy: malarstwa Magdaleny Grabińskiej - Serek i fotografii Grzegorza Piskorskiego oraz degustacja pieroga - przysmaku kuchni tarnogrodzkiej.