Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (2.10.2002)

Prezentacja działań realizowanych w Janowcu nad Wisłą.

 

PREZENTACJA JANOWCA

 

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywa się publiczna prezentacja działań i dokonań. 

 

 

 

Dnia 2 października 2002 odbyła się trzecia z cyklu prezentacji "Ludzie-Miejsca-Środowiska". Bohaterem i gospodarzem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą.

Prezentacja dotyczyła dziełań realizowanych w Janowcu nad Wisłą. Do wybuchu II wojny swiatowej Janowiec był przykładem miasteczka dwukulturowego - zamieszkanego przez ludność polską i zydowską. Obecnie na szczególną uwagę zasługuje działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, którego główne formy działalności skupiają się wokół aktywizacji lokalnej społeczności oraz popularyzacji wielokulturowych tradycji miejscowości.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu Adama Kulika poświęcona historii Janowca. Następnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą - Leszek Kwasek opowiedział o dotychczasowej działalności Towarzystwa: sesjach naukowych organizowanych pod nazwą "Janowieckie Spotkania Historyczne" i popularnonaukowych Zimowych Spotkaniach Janowieckich, ewidencjonowaniu cmentarza katolickiego i archiwaliów parafialnych, obchodach 460-lecia nadania praw miejskich oraz przedstawił wydawnictwa związane z historią Janowca: "Gazetę janowiecką" i "Kwartalnik Janowiecki", monografie i książki historyczne. Później o "Gazecie Janowieckiej" opowiadał Krzysztof Szulowski, stronę internetową Janowca www.tpj.janowiec.pl zaprezentował Andrzej Madej, a działalność Koła Młodzieżowego TPJ przybliżył Piotr Malawski.

Najważniejszą częścią spotkania była prezentacja wielokulturowej przeszłości Janowca nad Wisłą przygotowana przez Filipa Jaroszyńskiego. Opowieść o historii społeczności żydowskiej, skupionej wokół synagogi, łaźni i cmentarza, była zilustrowana fragmentami relacji i zdjęciami archiwalnymi. Z dziejami janowieckich Żydów są związane najbliższe plany Towarzystwa: projekt rewaloryzacji kirkuta, zorganizowanie sesji naukowej poświęconej przeszłości społeczności żydowskiej w Janowcu oraz wydania albumu fotograficznego Janowca.

Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów przez przedstawicieli Przewodniczącej Rady Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego "w uznaniu za działalność na rzecz Małej Ojczyzny".