Misterium Dzwonu św. Michała

Kościół św. Michała Archanioła był jedną z najstarszych murowanych świątyń na Lubelszczyźnie. Został zbudowany w 2 poł. XIII wieku. Jego historia wiąże się ściśle z legendą, zgodnie z którą w 1282 roku Leszek Czarny w miejscu przyszłego kościoła pod wielkim dębem miał sen, w którym Michał Archanioł, wręczając mu ognisty miecz zapowiedział jego zwycięstwo nad Jadźwingami. I rzeczywiście tak się stało. Z wdzięczności za tę przepowiednię król ufundował kościół farny pod wezwaniem św. Michała. Kościół ten był w historii miasta jedną z najwazniejszych świątyń. Niestety w XVIII wieku zaczął popadać w ruinę i w 1856 roku rozebrano go. Przedmioty pochodzące z fary przekazano do innych kościołów.

Jeden z dzwonów z tego kościoła odlany w 1735 roku i noszący imię św. Michała ocalał. Znajduje się on obecnie w Wieży Trynitarskiej. Najprawdopodobniej został on zdjęty z dzwonnicy Fary około 1810 roku. Począwszy od tego momentu do dnia dzisiejszego milczał. Kościoła Farnego nie możemy przywrócić dziś miastu. Możemy natomiast przywrócić dźwięk jednego z dzwonów, które biły w tej świątyni. Jest to włąsnie dzwon św. Michała. Znajduje się na nim ornament przedtsawiający Archanioła Michała walczącego ze smokiem.

 

Dzięki staraniom Tomasza Pietrasiewicza i ks. Wojciecha Szlachetki dzwon zyskał w 2001 r. nowe serce.

29 września 2001 roku został tymczasowo przeniesiony na plac Po Farze, gdzie oznajmił mieszkańcom Lublina nowe tysiąclecie.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie z misterium autor: Marta Kubiszyn 39 fot., Archiwum Foto TNN, album nr 8; 4 fot. sygn: 2001_11 autor: Elzbieta Zajęcka 27 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: 2001_11a
Taśma VHS sygnatura: 161 Archiwum TNN

Rodzaje działań: misterium pamięci
Programy: Podziemia