18.01.1996

18.01.1996

Spotkanie autorskie z Andrzejem Niewiadomskim

Spotkanie autorskie z Andrzejem Niewiadomskim, połączone z prezentacja dorobku poety. 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 Taśma VHS sygnatura: 15 Archiwum TNN