08.11.1995

08.11.1995

Spotkanie z Henrykiem Sobiechartem

Spotkanie z Henrykiem Sobiechartem, połaczone z obchodami trzydziestolecia pracy artystycznej aktora. 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Zapis spotkania na taśmie VHS Sygnatura taśmy 06 Archiwum TNN
Dodatkowe informacje:
Czas zapisu 57 minut