24.09.1995

24.09.1995 - 27.09.1995

Sesja "Pamięć-Miejsce-Obecność"

Sesja "Pamięć-Miejsce-Obecność" - "Współczesna refleksja nad kulturą i jej implikacje pedagogiczne" (impreza współorganizowana przez Wydział Filozofii i Scjologii UMCS)

- otwarcie sesji (prezentacja Miejsca: Władysław Panas - "Brama", Stefan Morawski "Rozpad wartości New Age inne wybory") - referaty i dyskusje (Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek, Ewa Rewers, Anna Żuk, Marek Chojnacki, Anna Jamroziakowa, Grzegorz Dziamski, Oleg Marczenko, Igor Uglik) - spotkanie autorskie z Janiną Bauman, pisarką - spotkanie z prof. Zygmuntem Baumanem, filozofem - prezentacja wybranych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Akademii Małych Ojczyzn (Zbigniew Czarnuch (Witnica), Emil Kowalczyk (Lipnica), Piotr Mitzner (Podkowa Leśna), Antoni Pilch (Dwór na Wysokiej), Witold Chmielewski (Lucim) - referaty i dyskusje (Anna Wyka, Marian Filipiak, Andrzej Szahaj, Piotr Kawiecki, Sabina Magierska, Paweł Bytniewski, Ewa Mikina, Roman Pukar) - prezentacja wybranych lubelskich przedsięwzięć kulturalnych - impreza towarzysząca sesji - wystawa Lidii Bauman (malarstwo)

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie z realizacji sesji autor: Marta Kubiszyn 14 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: 1995_3
Zapis na taśmie VHS Sygnatura taśmy 19 Archiwum TNN
Dodatkowe informacje:
Czas zapisu 148 minut