14.06.1995

14.06.1995

Promocja Zeszytu dziennikarskiego "Scriptores Scholarum"

Zeszyt w większości złożony z materiałów przygotowanych przez uczestników Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich „Środki społecznego przekazu w Małej Ojczyźnie”. Porusza problematykę powszechności i obiektywności masowych środków przekazu, periodyków i gazet codziennych Regionu Lubelskiego. W numerze zamieszczono także rozmowy z pracownikami Radia Lublin oraz lubelskich wydawnictw Kerygmat i Norbertinum.

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010