01.06.1995

01.06.1995

Wydanie Zeszytu dziennikarskiego "Scriptores Scholarum"

Wydanie Zeszytu dziennikarskiego. Środki społecznego przekazu w małej ojczyźnie "Scriptores Scholarum" (nr 7, wiosna 1995)

W numerze znajdują się m.in.:
* rozmowy o mass mediach i społeczności lokalnej (m.in. "Służyć prawdzie - rozmowa z ks. prof. Leonem Dyczewskim),
* kwartalnik w małej ojczyźnie (m.in. rozmowa z dr Wojciechem Chudym, zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika "Ethos", relacja ze spotkań redakcji "Scriptores Scholarum" z redakcjami kwartalników "Kresy"
i "Akcent")
* artykuły uczniów szkół średnich nagrodzone na Międzyszkolnych Warsztatach Dziennikarskich "Środki społecznego przekazu w małej ojczyźnie"
* gazeta codzienna w małej ojczyźnie (relacje ze spotkań warsztatowych z redaktorami lubelskich gazet)
* dźwięk i obraz w małej ojczyźnie (m.in. rozmowa z Januszem Winiarskim, redaktorem naczelnym Radia Lublin, artykuły o zawodzie dziennikarza, sztuce informacji, prawie prasowym)
* edukacja (sztuka uczenia się, szkolna integracja, program autorski klasy dziennikarsko-regionalnej)
* judaica (artykuły na temat kultury żydowskiej)

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010