04.04.1995

04.04.1995 - 08.04.1995

Seminarium polsko-niemieckie "Niemcy w oczach Polaków"

Seminarium polsko-niemieckie "Niemcy w oczach Polaków" (impreza współorganizowana przez Związek Harcerstwa Niemieckiego i Państwowe Muzeum na Majdanku)

- projekcja filmu "Na zawsze wrogowie?" - reżyser Waldemar Maluga
- "Charakterystyczne cechy obrazu Niemca i ich historyczne źródła" - dyskusja panelowa
- zwiedzanie Muzeum na Majdanku - prezentacja form działalności oświatowej Muzeum oraz roli wystaw artystycznych w działaniach edukacyjnych
- dyskusja "Polityczna wizja stosunków polsko-niemieckich"
- dyskusja "Stereotyp Niemca w kulturze"
- dyskusja panelowa z udziałem młodzieży "Jaki obraz Niemca przekazuje nam szkoła?"
- "Zmiany obrazu Niemca i Niemców w ostatnich latach. Wyniki badań" - spotkanie z prof. Jerzym Bartmińskim

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010