04.04.1995

04.04.1995

Promocja Zeszytu edukacyjnego "Scriptores Scholarum"

Kwartalnika uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich Przyjaciół

Kolejny numer czasopisma uczniów i nauczycieli lubelskich szkół, tym razem poświęcony problemom edukacji - Zagadnieniom szkolnictwa, rzeczywistości szkół niepublicznych, programom edukacyjnym, materiałom z warsztatów komparatystycznych, sesji naukowych, rozmowom z ludźmi kultury . Wydawanie kwartalnika „Scriptores” przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” stało się elementem programu „Pamięć – Miejsce – Obecność”, realizowanego przez Ośrodek od 1993 r.

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010