21.02.1995

21.02.1995 - 24.02.1995

Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie

Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie "Środki społecznego przekazu w "Małej Ojczyźnie"

- "Środki przekazu w społeczności lokalnej"- Agnieszka Kloskowska i Agnieszka Rybczyńska
- "Prawo prasowe"- Violetta Krasnowska
- "Sztuka informacji prasowej" - Sylwester Strzałkowski
- "Gazeta codzienna w regionie"- Alojzy Leszek Gzella
- "Redagowanie kwartalnika" - Waldemar Michalski
- "Lęki i rozterki recenzenta"- Mirosław Haponiuk
- "Specyfika i organizacja pracy w regionalnej gazecie codziennej"- Grzegorz Józefczuk
- "Esej jako forma wypowiedzi krytycznej" - Arkadiusz Bagłajewski
- "Czy jest potrzebna telewizja lokalna?"- Jacek Dąbała
- "Reportaż"- Franciszek Piątkowski
- "Wywiad - sztuka łatwa czy trudna?" - Jerzy Mościbrodzki
- "Specyfika reportażu radiowego"- Anna Kaczkowska
- "Mass media lokalne w Stanach Zjednoczonych" - Ewa Dziadosz
- "Praca redaktora technicznego w gazecie codziennej"- Teresa Dras
- "Wydawnictwo - szansa dla aktywnych i twórczych"- Norbert Wojciechowski i Jerzy Bojarski

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010