01.02.1995

01.02.1995

Wydanie Zeszytu edukacyjnego "Scriptores Scholarum"

(nr 5/6, jesień-zima 1994)

W numerze znajdują się m.in.:
* rozmowy o edukacji (z prof. Marią Braun-Gałkowską, Zbigniewem Kaznowskim - kuratorem oświaty w Lublinie, debata z dyrektorami lubelskich szkół niepaństwowych; szkoła prywatna-szkoła społeczna),
* programy edukacyjne (m.in. program edukacyjny "Pamięć-Miejsce-Obecność"),
* sesje edukacyjne (m.in. szkoły żydowskie, szkoły rzymske, szkoła Brunona Schulza, "eseje z teki Adama Stanowskiego"),
* komparatystyka w szkole (uczniowskie tłumaczenia poezji: C.K.Norwid, Reiner Maria Rilke, Bertold Brecht, Thomas Stearns Eliot),
* recenzje, interpretacje, polemiki (m.in. Noc Dziadów ze Scriptores Scholarum, "Szewcy" S.I. Witkiewicza - próba sakralnego odczytania dramatu, Andrzeja Szczypiorskiego "Autoportret z kobietą", "Kronika" Henryka Grynberga jako dramat religijny)
Zapis na taśmie VHS
Sygnatura taśmy 01
Archiwum TNN
Dodatkowe informacje:
Czas zapisu 49 minut

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010