Czytanie Czechowicza (15.3.2001)

W 2001 roku po raz pierwszy w Bramie Grodzkiej odczytny został "Poemat o mieście Lublinie".

Urodziny Józefa Czechowicza (98. rocznica)
1 Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza

W programie odbyło się:

•  Odsłonięcie „jednodniowego pomnika” poety na ścianie Galerii Centrum stojącej w miejscu przedwojennej kamienicy, w której poeta się urodził.
 

•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory zaprezentowali zaproszeni goście:

prof. Jerzy Bartmiński (UMCS)
Wacław Biały (red. naczelny „Gazety Wyborczej” w Lublinie)
prof. Józef Fert (poeta)
prof. Zbigniew Hołda (prawnik)
Waldemar Michalski (literat, redaktor kwartalnika „Akcent”)
prof. Władysław Panas (KUL)
Piotr Gawryszczak (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)
Marzenna Sendecka (dyrektor oddziału BGŻ S.A. w Lublinie)
Celina Nikolska (dyrektor Gimnazjum nr. 19 im. J. Czechowicza)
Janusz Winiarski (prezes Radia Lublin)
Wojciech Szubarga (dyrektor Galerii Centrum)
Michał Zieliński (dziennikarz telewizyjny)
Maria Brzezińska (dziennikarka radiowa)
Andrzej Molik (dziennikarz prasowy)
Marek Wyszkowski (dziennikarz telewizyjny)
dr Józef Zięba (założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum im. J. Czechowicza)
Maria Zacharczuk (mieszkanka Lublina)

•  Koncert Orkiestry św. Mikołaja, która specjalnie na tę okazję skomponowała muzykę do Kołysanek Józefa Czechowicza.

Rodzaje działań: misterium pamięci
Programy: Czechowicz