08.06.1994

08.06.1994 - 10.06.1994

"Spotkanie z Teatrem Tadeusza Kantora"

Spotkania w ramach projektu  Teatr Tadeusza Kantora

8 czerwca
- wystawa "Wielopole, Wielopole" Marka Norka (fotografia) - wystawa plakatów Teatru Cricot 2 ze zbiorów CRICOTEKI
- projekcja filmu "Kantor" reż. Andrzej Sapija
- spotkanie z Andrzejem Sapiją i Andrzejem Matynią
- prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia "Umarła klasa"

9 czerwca
- projekcja filmów: "Próby, tylko próby" reż. Andrzej Sapija, "Powrót Odysa" reż. Andrzej Sapija
- spotkanie z Janem Kłossowiczem - krytykiem teatralnym
- prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia "Wielopole, Wielopole"

10 czerwca
- projekcja filmów: "Tadeusz Kantor maluje w Cricotece obraz Klęska wrześniowa", real. Mieczysław Stefański, "O powinnościach artysty", reż. Krzysztof Miklaszewski, prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia"Niech sczezną artyści"