Czytanie Czechowicza (15.3.2007)

7. Czytanie "Poematu o mieście Lublinie"

Urodziny Józefa Czechowicza (104. rocznica)
7. Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza

•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście:

Janina Biegalska (historyk),
Wojciech Guz (wydawca, dyrektor wydawnictwa „Petit”),
Krystyna Hudzik (bibliotekarka),
Jerzy Kiełbowicz (prawnik),
Ryszard Montusiewicz (wiceprezes Zarządu Radia Lublin),
Piotr Pleskaczyński (szef legendarnej restauracji artystycznej „Szeroka 28”),
Andrzej Polakowski (fotograf ),
Włodzimierz Staniewski (artysta, dyrektor Ośrodka „Praktyk Teatralnych Gardzienice”),
Małgorzata Sztajdel (nauczycielka),
ks. Ryszard Winiarski (poeta, red. naczelny „Angelusa Bronowickiego”),
prof. Elżbieta Wolicka,
prezydent Włodzimierz Wysocki,
Marta Deresz (siostrzenica Józefa Czechowicza),
Dorota Duda (absolwentka KUL, obecnie wrocławianka).

Prezentacja fragmentu nagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof. Władysława Panasa.
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie (104 egz.).
Rodzaje działań: misterium pamięci
Programy: Czechowicz