27.09.2019

27.09.2019

Prezentacja Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Dziedzictwo. Interpretacja w działaniu"

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowej.

W dniu 27 września 2019 roku w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa "Dziedzictwo. Interpretacja w działaniu", której organizatorem było Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konferencja była spotkaniem osób aktywnych w różnych obszarach nauki i praktyki, interesujących się szeroko rozumianą interpretacją dziedzictwa. Wydarzenie, skupiając się na dokonaniach w zakresie odkrywania i oswajania nieznanego dziedzictwa oraz pojmowania pojęcia interpretacji, było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród badaczy, autorów refleksji teoretycznej nad dziedzictwem i reprezentantów publicznych instytucji zajmujących się dziedzictwem i jego interpretacją, podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze oraz przedstawicieli inicjatyw trzeciego sektora.

Główną okolicznością organizacji konferencji było opracowanie i wydanie polskiego tłumaczenia dzieła Freemana Tildena "Interpretacja dziedzictwa”.

Podczas konferencji Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przedstawiła prezentację Dziedzictwo Miejsca. Wybrane działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w obszarze historii i pamięci żydowskiego Lublina.

 

Więcej informacji na stronie:

https://bramapoznania.pl/event/84/dziedzictwo-interpretacja-w-dzia-aniu-konferencja

https://bramapoznania.pl/-interpretacja-dziedzictwa-freemana-tildena

 

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: "Brama Pamięci"