01.10.2019

01.10.2019 - 30.11.2019

Rozwój przestrzenny Lublina

W 2019 roku Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zrealizował projekt Rozwój przestrzenny Lublina, w którego ramach powstała opowieść cyfrowa dotycząca rozwoju przestrzennego Lublina. Celem projektu było opracowanie zasobów dziedzictwa kulturowego i udostępnienie ich, oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania do celów popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych.

Mapa Lublina w XVIII wieku ok. roku 1783, przedstawiająca rozwój przestrzenny miasta

Mapa Lublina w XVIII wieku ok. roku 1783, przedstawiająca rozwój przestrzenny miasta, autor: Jakub Kuna

 

Strona internetowa projektu i wszystkie materiały cyfrowe są dostępne pod adresem: http://teatrnn.pl/rozwoj-przestrzenny/

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.