05.12.2019

05.12.2019 - 05.12.2019

Mieszkanie Poezji: Ewa Frączek

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Ewą Frączek wokół jej najnowszej książki "Niedoskonałości", wydanej w ramach nagrody głównej w I Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” w kategorii liryka.

Termin: 05.12.19 r., godz. 18:00
Miejsce: Dom Słów, ul. Królewska 17/ Żmigród 1, Lublin
Prowadzenie: Jarosław Jurkiewicz
Wstęp wolny

Z laudacji jury: "Doceniliśmy przede wszystkim wielowymiarową wrażliwość poetki – zarówno tę z poziomu językowej organizacji formułowanych treści, jak i tę z poziomu kreacji zasad etyki współbycia zróżnicowanych grup społecznych. Cechą rozpoznawczą jej poezji będzie z pewnością niezwykłe wyczulenie na językowe melodie, które autorka przekłada na poetyckie small talki, obrazki z codzienności, dobitnie piętnujące dyskryminujące praktyki funkcjonujące na każdym szczeblu życia wspólnotowego. Jest w tym wszystkim niesamowicie odważna, z ironii czyniąc najważniejsze narzędzie, za pomocą którego mierzy się z językiem i światem."

Ewa Frączek – urodzona w 1984 r. w Lublinie. Nie reprezentuje żadnego nurtu, ani żadnej szkoły, właściwie niczego – ewentualnie swoje miasto, chwilowo porzucone. Na co dzień pisze głównie materiały edukacyjne. Autorka zbioru wierszy Reorientacja (2017) i Niedoskonałości (2019). Chciałaby napisać książkę historyczną i wrócić do Lublina, gdyż obecnie mieszka w Warszawie.

Jarosław Jurkiewicz - filozof, muzyk, pedagog.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Mieszkanie Poezji" – nawiązującego do formuły Festiwalu Miasto Poezji.

Kontakt: [email protected]

Rodzaje działań: spotkanie autorskie
Programy: Dom Słów