Spacer śladami Julii Hartwig (14.8.2019)

 
Spacer śladami Julii Hartwig
Termin: 14.08.2019, godz. 18:00
Początek: Zaułek Hartwigów
Wstęp wolny
Tu, w Lublinie, Julia Hartwig spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję
odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga,
tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała,
swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z
Lublinem był niezwykle silny na wszystkich etapach jej życia. Na trasie spaceru
spodziewać możemy się zarówno rodzinnych historii jak i wierszy poetki, które przypomni
Joanna Zętar z Teatru NN.
 
MEDIA O WYDARZENIU:
Rodzaje działań: wydarzenie cykliczne
Programy: Miasto Poezji