05.08.2019

05.08.2019 - 31.08.2019

Nagła wyspa. Herbert 2019

Wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta

 

W sierpniu 2019 na placu Litewskim w Lublinie można będzie oglądać plenerową wystawę wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta. Wystawę – zatytułowaną „Nagła wyspa. Herbert 2019” – przygotowała Fundacja im. Zbigniewa Herberta, we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zbigniew Herbert pisał nie tylko wiersze i eseje, ale także rysował. Pozostawił prawie 300 szkicowników przechowywanych obecnie w Archiwum Herberta w Bibliotece Narodowej. Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór kilkunastu rysunków i dziesięciu wierszy poety. W warstwie tekstowej ekspozycja jest dwujęzyczna – wiersze Herberta i wprowadzenie do wystawy przełożyła na angielski Alissa Valles (amerykańska poetka i tłumaczka polskiej poezji).

 

„Zbigniew Herbert miał dar patrzenia na świat przenikliwie i czule. Wystawą jego wierszy i rysunków chcemy o tym przypominać i jednocześnie chcemy zachęcać do podążania za spojrzeniem poety. Pierwszą wersję wystawy prezentowaliśmy w sierpniu zeszłego roku w galerii plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie. Teraz wiersze i rysunki Herberta pojawią się na placu Litewskim w Lublinie. W ten sposób to, co nam pokazał i pozostawił Herbert, raz jeszcze zagości w centrum ważnego europejskiego miasta, w miejscu, w którym codzienność spotyka się z tym, co niecodzienne i świąteczne. Zapraszamy na spotkanie z Herbertem w samym sercu Lublina – miasta Unii Lubelskiej i Lubelskiego Lipca ‘80, ale też miasta poetów, zwłaszcza Czechowicza, który dla Herberta był bardzo ważny” – powiedziała Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

 

„Poezja Herberta jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy autora Napisu, warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech” – napisał we wprowadzeniu do wystawy jej autor, prof. Paweł Próchniak.

 

Projekt graficzny ekspozycji przygotowała Joanna Bizior.

Organizatorem wystawy jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta, a jej partnerami są Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Urząd Miasta Lublin i Biblioteka Narodowa.

Wystawę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2019”.

Wystawa będzie eksponowana na placu Litewskim w dniach 5-15 sierpnia 2019 roku.

 

 

Ekspozycji w przestrzeni miasta towarzyszyć będzie spotkanie połączone z otwarciem wystawy:

„Wieczór między wierszami”

11 sierpnia (niedziela) 2019 roku

Plac Litewski

Godz. 19:00

 

W spotkaniu udział wezmą:

Maria Dzieduszycka – prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta,

Paweł Próchniak – historyk literatury i krytyk literacki, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta,

Marek Zagańczyk – pisarz, eseista, redaktor,

prowadzenie: Joanna Zętar.

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja katalogu wystawy, którego forma nawiązuje do notesów-szkicowników Zbigniewa Herberta oraz akcja „Podaruj wiersz” i działanie w przestrzeni miasta zatytułowane „Rozsypana antologia”.

 

Akcja „Podaruj wiersz”

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla tej akcji.
Udział w niej polega na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej karcie papeterii, a następnie podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Więcej o akcji „Podaruj wiersz”:

http://www.fundacjaherberta.com/aktualnosci/item/566-przepisz-podaruj-29-maja-1-pazdziernika-2019

W dniu 11 sierpnia uczestnicy akcji „Podaruj wiersz” będą przepisywać wiersze Zbigniewa Herberta dla Fundacji „Projekt Starsi" z Warszawy oraz dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Kalina" w Lublinie.

 

W dniach 5 do 31 sierpnia 2019 roku w Domu Słów będzie ponownie eksponowana wystawa „Nagła wyspa: Herbert 2019”, która po raz pierwszy była prezentowana w tym miejscu podczas tegorocznego Festiwalu Miasto Poezji.

http://teatrnn.pl/miastopoezji/wystawa-wierszy-i-rysunkow-herberta/

 

Ponadto wiersz Zbigniewa Herberta „Tkanina” zostanie umieszczony na podstopnicach schodów w Zaułku Władysława Panasa.

 

 

 

Rodzaje działań: wystawa
Programy: Dom Słów, Miasto Poezji