04.12.1991

04.12.1991 - 10.01.1992

Wystawa Myrosława Jahody

Grafika autorstwa Myrosława Jahody

W dniach od 14 grudnia 1991 roku do 10 stycznia 1992 roku w Galerii Teatru NN miała miejsce wystawa malarstwa i rysunku Myrosława Jahody, artysty tworzącego we Lwowie. Lubelska wystawa była pierwszą indywidualną ekspozycją jego prac.
 


Na wystawie Myrosława Jahody w Galerii Teatru NN zaprezentowano kilka obrazów olejnych oraz kilkanaście rysunków czarnym tuszem.
 
Ekspresja jest cechą charakterystyczną dzieł Myrosława Jahody. Odczuwa się w nich niepokój i trwogę, które jakby były inspirowane przez rzeczywistość mieszczącą się na antypodach umysłu. Za pomocą sztuki artysta odtwarza to, co akceptuje i przeżywa. Dzięki niej staje się możliwym samo jego życie, co więcej, to sztuka jest sensem jego życia i narzędziem umożliwiającym powtarzanie, w różnych wariantach, jego wizyjnych doświadczeń. To ona umożliwia artyście zachowanie równowagi w życiu, przyzwala na obojętność wobec otaczającej rzeczywistości, na nieobecność w niej. Sztuka pozwala uzyskać wyciszenie i spokój, a także cnotę.

 

Myrosław Jahoda (ur. 1958)

Ukraiński malarz, rysownik, grafik, performer, poeta. Mieszka we Lwowie. Ukończył Państwowy Instytut Poligrafii, Wydział Grafiki.