Festiwal Miasto Poezji (23.5.2019-26.5.2019)

Miasto Poezji to największy lubelski festiwal poetycki. Przez lata, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i tradycji, stało się przestrzenią do rozmów o wierszach, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych działań społeczno­artystycznych popularyzujących poezję.

Program

 

"Józef Czechowicz swój najważniejszy utwór poświęcony rodzinnemu miastu - »Poemat o mieście Lublinie« - powierzył falom eteru. Poemat pomyślany był jako słuchowisko radiowe i za życia poety nie ukazał się drukiem, ale miał swoją emisję w Polskim Radiu - 9 lipca 1937 roku. Do tego gestu Czechowicza chcemy nawiązać w »Mieście Poezji 2019«. Dlatego na program festiwalu złożą się różnorodne - realizowane na wiele odmiennych sposobów, ale powiązane ze sobą wzajemnie - formy obecności słów w »eterze miasta«. Będą wśród nich - między innymi - wiersze i krótkie audycje o poezji emitowane w lubelskich rozgłośniach radiowych i szkolnych radiowęzłach, »audycje« realizowane na żywo w przestrzeni Lublina (czytanie wierszy i rozmowy z poetami w nagłośnionych »studiach poezji« usytuowanych w ważnych punktach miasta), etc. Wszystkie działania podjęte w ramach »Miasta Poezji 2019« (również te, które bezpośrednio nie nawiązują do »radia« i »emisji radiowej«) zmierzać będą do zbudowania swoistej »przestrzeni rezonansu« dla słów znaczących i ważnych, niosących sens, dających nadzieję, a tym samym: dla słów poezji, które »wiszą w powietrzu«, ale by je usłyszeć, trzeba choć na chwilę przystanąć i wsłuchać się w to, co na co dzień nam umyka. Taką możliwość - możliwość wsłuchania się w słowa poezji, wejścia w »przestrzeń rezonansu« - stworzymy w Lublinie podczas festiwalu, wierzymy bowiem, że zwłaszcza dziś - w świecie słów udręczonych i ogłupiałych - warto słuchać wierszy, warto wsłuchiwać się w to, co mają nam do powiedzenia.
W ramach »Miasta Poezji 2019« realizować będziemy również przedsięwzięcia stanowiące stałe elementy - i znaki firmowe - naszego festiwalu: »Mieszkania Poezji«, »Rozmowy Wierszy«, akcja »Podaruj Wiersz« (wcześniej prowadzona pod hasłem "Uwolnij Wiersz") etc. Również one zorientowane zostaną na przewodnią ideę edycji 2019: »poezji w powietrzu« i »wierszy w eterze«" - tak tegoroczną edycję festiwalu opisuje prof. Paweł Próchniak, dyrektor artystyczny.

W czasie festiwalu wiersze zabrzmią nie tylko na ulicach, na Placu Litewskim, w szkołach, bibliotekach, w Domu Słów i w Bramie Grodzkiej. Dzięki “Mieszkaniom Poezji” trafiają one także do prywatnych mieszkań, wkraczając w życie Lublinian. W ten sposób każdy zainteresowany mieszkaniec może współtworzyć Festiwal - czytając ulubione wiersze, opowiadając o fascynacji jakąś epoką lub poetą, czy też zapraszając samych poetów do rozmowy.

Oddamy też głos tym twórcom, którzy zostali niesłusznie zapomniani. W “Bibliotece Zapomnianych Poetów” przywołamy ich utwory spróbujemy ją włączyć w poetycki krwiobieg miasta. Będzie też przestrzeń dla twórczości improwizowanej - slam, szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Nie zabraknie także koncertów i wystawy.

Dzięki “Małemu Miastu Poezji” również najmłodsi będą mogli zetknąć się z poezją. Lublin co roku zmienia się na kilka dni w miasto bajek, legend i poezji dla dzieci. Można w tym czasie spotkać się z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci. Odbywają się warsztaty, panele dyskusyjne o literaturze dla dzieci, improwizowane słuchowiska, wystawy, konkursy.

Poezja wkroczy w przestrzeń publiczną również pod postacią specyficznych “tatuaży” - wierszy rozsypanych na miejskich schodach i murali.