04.06.2019

04.06.2019 - 04.06.2019

Lublin 4 VI 1989 – 4 VI 2019

Trzydzieści lat temu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne. Udało się do nich doprowadzić bez krwawej rewolucji - drogą rozmów i negocjacji.

"Dzień 4 czerwca rozpoczął prawdziwe trzęsienie ziemi w europejskim obozie państw komunistycznych. Jego kulminacją był upadek muru berlińskiego jesienią 1989 roku. To był rok, kiedy oczy całego świata były zwrócone na Polskę. Wszyscy powtarzali z podziwem i uznaniem: „Solidarność” i Lech Wałęsa.
Ten najważniejszy od roku 1918 zwrot w dziejach Polski mógł się dokonać tylko dzięki temu, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać i osiągnąć polityczny kompromis. Był to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, będącego fundamentem „Solidarności”. Bez społecznej samoorganizacji, bez zaangażowania się setek tysięcy ludzi w bezkrwawą rewolucję nie udałoby się nam" - stwierdza Tomasz Pietrasiewicz.

Niezwykła atmosfera była silnie odczuwana również w Lublinie - i tu powstawały sztaby wyborcze, przygotowywano wiece oraz przemówienia.

W rocznicę tego historycznego wydarzenia chcemy powrócić do tamtych czasów. W symbolicznym sercu Lublina, na Placu Litewskim, zaprezentujemy wystawę „Lublin 4 VI 1989 – 4 VI 2019”, na której pokażemy Wielką Historię z perspektywy naszego miasta. Przypominamy, jak wyglądał Lublin, jego ulice i mieszkańcy. Spróbujemy też uchwycić zmiany, które zaszły w mieście w ciągu tych trzydziestu lat. Odwołamy się także do kluczowych symboli - na całym placu staną urny, podobne do tych sprzed trzydziestu lat.

Wystawie towarzyszyć będzie portal internetowy, przewodnik oraz Webdoc, w którym w nowoczesnej, interaktywnej formie połączymy Wielką Historię i osobiste mikrohistorie lublinian, którzy te czasy kształtowali. Na tę okazję powróci również gazeta PA.RA - specjalny numer poświęcony będzie wyborom 4 czerwca i przestrzeni wolności, jaką otworzyły.

Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: Dom Słów