24.10.1991

24.10.1991

Spektakl „Ziemskie pokarmy”

Impreza towarzysząca przyznaniu litewskiemu poecie Tomasowi Venclovie doktoratu honoris causa UMCS.

25 września 1991 roku Senat UMCS podjął uchwałę o przyznaniu litewskiemu poecie Tomasowi Venclovie doktoratu honoris causa.

Uroczystość wręczenia odbyła się 24 października 1991 roku.


Tomas Venclova (ur. 1937)

Litewski poeta, eseista, publicysta, krytyk, tłumacz literatury pięknej. W dorobku pisarza znajdują się tomy poezji, eseje oraz prace krytycznoliterackie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Międzynarodową Nagrodę m. Vilenica w Słowenii (1990), Order Giedymina (1999) oraz Litewską Nagrodę Państwową (2001). 

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1991) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).