SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (11.3.2019-14.3.2019)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

 

Narzędziem ułatwiającym organizacjię takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

 

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkania z młodzieżą żydowską w lubelskich szkołach odbywają się pod patronatem tego programu.

 

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferuje:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępnia pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępnia scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH W 2019 ROKU:

11.03.2019 - Spotkanie w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Kleeberga z młodzieżą izraelską ze szkół w Emek Hefer, Shefayim i Rishon LeZion. Młodzi ludzie ze szkoły lubelskiej i izraelskich wzięli udział w zajęciach warsztatowych z zakresu wypiekania ciastek, nauki śpiewu polskich i izraelskich piosenek oraz nauki polskich i izraelskich tańców. Następnie uczniowie lubelscy oprowadzali młodzież z Izraela po swojej szkole. W spotkaniu wzięło udział 90 Izraelczyków oraz kilkadziesiąt osób z lubelskiej szkoły (koordynacja: Joanna Matyjasek, współpraca: Izabela Czumak, Marcin Stasiak).

 

14.03.2019 - Spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Sempołowskiej z młodzieżą ze szkoły Guttman w Netanii. Sprotkanie odbywa się w ramach współpracy partnerskiej szkół. Młodzież izraelska po spotkaniu w szkole zwiedzała wystawę stałą w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. W spotkaniu w szkole wzięło udział 150 Izraelczyków oraz uczniowie lubelskiej szkoły (koordynacja: Teresa Gralewska).

Rodzaje działań: projekt, warsztat
Programy: "Brama Pamięci", Edukacja, Inne