17.03.2019

17.03.2019

Przejście Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. 77. rocznica likwidacji getta na Podzamczu

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 26 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

 

W związku z 77. rocznicą likwidacji getta na Podzamczu Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" organizuje przejście po szlaku pamięci ukazującym ostatnią drogę, którą przeszli lubelscy Żydzi przed deportacją do obozu zagłady w Bełżcu: od miejsca po nieistniejącej synagodze Maharszala, następnie ul. Ruską, Kalinowszczyzna, Turystyczną do ulicy Zimnej, gdzie zlokalizowana była rampa kolejowa.
 
Trasa szlaku pamięci została w 2017 roku oznakowana za pomocą 21 betonowych płyt z tekstami i metalowymi opaskami, w których wycięte są litery alfabetu hebrajskiego. Liczba betonowych płyt rozmieszczonych wzdłuż trasy marszu Żydów na rampę nawiązuje do liczby liter w alfabecie hebrajskim, ostatnia – 22 litera – jest umieszczona w dachu kontenera, będącego częścią instalacji artystycznej „Nie/Pamięć Miejsca”, znajdującej się w miejscu pamięci Umschlagplatz (ul. Zimna), skąd od 17 marca do 14 kwietnia 1942 roku w ramach akcji „Reinhardt” niemieckie władze okupacyjne deportowały do obozu zagłady w Bełżcu blisko 28 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn.
 
Początek marszu o godzinie 13:00.
Zbiórka w przejściu Bramy Grodzkiej.
 
 
Oprócz przejścia szlakiem pamięci w związku z rocznicą rozpoczęcia akcji "Reinhardt" oraz początkiem likwidacji getta na Podzamczu Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" już po raz osiemnasty organizuje Misterium Światła i Ciemności. W tym roku misterium będzie miało miejsce 18 marca.
Więcej informacji o Misterium na stronie Kalendarium TNN.
 
MEDIA O WYDARZENIU: