04.12.2014

04.12.2014 - 04.12.2014

Spotkania z książką

Zapraszamy na spotkanie 04.12.2014 o g. 10:00 z Krzysztofem Wosikiem.

Spotkania z książką - to cykl spotkań warsztatowych z twórcami i pasjonatami książeczek dziecięcych, młodzieżowych, książeczek artystycznych jako elementu sztuki i metody edukacyjnej. Taka książka może dotyczyć prostych spraw, ale także rzeczy ważnych i trudnych. Dzięki spotkaniu z książką, dzięki samodzielnemu procesowi tworzenia książki, dziecko czy młodzież mogą lepiej zrozumieć siebie, świat i polubić książkę.

Zapraszamy na spotkanie 04.12.2014 o g. 10:00 z Krzysztofem Wosikiem.

Przedmioto-księgi domowe - Warsztat twórczy o charakterze recyclingowym, w którym uczestnicy stworzą książki autorskie inspirowane domem i przedmiotami domowego użytku. Każda książka będzie składała się z czterech stron. Każdy z uczestników indywidualnie zaprojektuje i wykona każdą ze stron oraz okładkę. W książce znajdą się rysunki, kolaże, a także elementy typograficzne. Warsztaty będa próbą dość osobistego poznania wybranego przedmitu za pomocą różnych zmysłów. W trakcie warsztatów wykorzystane także zostaną: zabawa z dźwiękiem i elementy teatru cieni. Książka złożona będzie z czterech stron: 
strona 1 - Taki jestem (poznawanie przedmiotu , próba zauważenia najważniejszych cech przedmiotu) - rysunek, kolaż
strona 2 - P jak Przedmiot (typograficzna wizualizacja przedmiotu) - kolaż 
strona 3 - Posłuchaj mnie (o dźwiękach przedmiotu , które słychać i nie słychać) - zabawa z dźwiekiem, rysunek
strona 4- Życie po życiu (szukanie nowych funkcji dla przedmiotów) - grafitti, teatr cieni.
Na koniec uczestnicy bogatsi o nowe doświadczenia stworzą okładkę swojej książki. Warsztaty zakończy wystawa i omówienie prac.

Krzysztof Wosik - artysta, plastyk zajmujący się ilustracją, słowem, asamblażem, książką artystyczną. Urodzony w 1968 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom w pracowni Intermedia prof. Wiesława Karolaka i w pracowni Projektowania Graficznego prof. Włodzimierza Morawskiego (2000 r.). W latach 1998 – 2000 prowadził Pracownię Form Przestrzennych w Domu Kultury im J. Tuwima w Łodzi. W latach 1998 – 2002 był asystentem w Pracowni Działań Twórczych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 1997 roku prowadzi zajęcia arteterapeutyczne (Klinika Psychiatryczna Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Dzienny Ośrodek Terapeutyczny "Imbryk" w Łodzi, Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży – Hostel w Łodzi). Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce (Łódź, Poznań, Warszawa, Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Żagań, Kazimierz Wielki, Dąbrowa Górnicza, Katowice} oraz za granicą Niemcy (Weimar, Berlin, Scheesberg, Lipsk), Holandia ( Haga, Groningen), Węgry (Budapeszt), Finlandia (Turku). Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorem projektu Bratoszewickie SpotkaniaTtwórcze, współautorem projektu Sucholeskie Spotkania Twórcze, Prowadzi grupę teatralną - StrykPstryk. Jest autorem warsztatów twórczych w Polsce ( Łódź, Katowice, Zielona Góra, Przytok, Poznań, Konin) i za granicą Finlandia-(Huitinnen), Niemcy (Weimar).

LINKI:
http://dzieciecaksiazkawosika.blogspot.com/ 
http://krzysztofwosik.blogspot.com/
http://wosikobiekty.blogspot.com/
http://dzieciecaksiazkawosika.blogspot.com/
http://warsztatywosika.blogspot.com/search?updated-max=2014-10-21t12:07:00-07:00&max-results=7
http://bratoszewickiespotkania.blogspot.com/
http://sucholeskiespotkania.blogspot.com/
http://strykpstryk.blogspot.com/

Rodzaje działań: warsztat
Programy: Dom Słów