Spotkanie wokół książki Piotra M. Majewskiego "Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu" w ramach cyklu otwartych seminariów humanistycznych „Spotkania w Bramie” (21.1.2019)

Muzealizacja komunizmu. Rozmowa wokół książki Anny Ziębińskiej-Witek

 
Termin: 21 stycznia 2019 r., godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
 
Muzea historyczne są ważnym instrumentem kreowania polityki historycznej oraz (auto)wizerunków poszczególnych narodów. Książka prof. Anny Ziębińskiej-Witek porusza problem kształtowania się pamięci społeczeństw połączonych doświadczeniem komunizmu oraz sterowanych mechanizmów powstawania oficjalnych kanonów pamięci w krajach zza “żelaznej kurtyny”.

 

O książce obok Autorki dyskutowali prof. UAM Izabela Skórzyńska i prof. Rafał Wnuk.

 

Muzealizacja komunizmu w Polsce I Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Tematem książki jest krytyczna analiza i dekonstrukcja narracji muzealnych o komunizmie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej trzydzieści lat po transformacji. Muzea historyczne są ważnym instrumentem kreowania polityki historycznej oraz (auto)wizerunków poszczególnych narodów. Praca porusza problem kształtowania się pamięci zbiorowych społeczeństw połączonych wspólnym doświadczeniem komunizmu oraz sterowanych odgórnie mechanizmów powstawania oficjalnych kanonów pamięci w krajach zza “żelaznej kurtyny”.

O autorce:

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Historyk-metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami wiedzy o przeszłości oraz problematyką reprezentacji historii w werbalnych i wizualnych dyskursach kultury współczesnej. Autorka wielu publikacji, w tym trzech monografii: Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011 i Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018 oraz przekładu studium Berela Langa Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, Lublin 2006. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC) oraz Fundacji Fulbrighta  (Princeton University).

 

Spotkanie było częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN". Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią. 

 

                                             

 

 

Rodzaje działań: wydarzenie cykliczne