04.12.2018

04.12.2018

Spotkanie z Iloną Dworak-Cousin wokół książki „Podróż do krainy cieni”

Miejsce: Sala Czarna, ul. Grodzka 21, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"
Termin: 4 grudnia 2018, godz. 18:00
Spotkanie poprowadzi: prof. Monika Adamczyk-Garbowska

Tematem najnowszej książki, podobnie jak dwóch wcześniejszych, jest poszukiwanie prawdy o przeszłości. Proza ta stanowi zapis tęsknoty za światem, który przeminął. Autorka podejmuje próbę przywrócenia przerwanej ciągłości dziejów własnej rodziny. Ślady pamięci, a właściwie ich cienie, odnajduje w różnych miejscach i okresach historycznych: Galicji końca XIX i początku XX wieku, międzywojennej Polsce, Polsce pod okupacją niemiecką, w latach wojennej tułaczki rodziców, a także w domu rodzinnym we współczesnym Izraelu.

___________________________
Ilona Dworak-Cousin jest członkinią licznych izraelskich związków twórczych i stowarzyszeń społecznych. Bierze udział w działaniach Koła Pisarzy i Twórców Ha-Szaron oraz Akademickiego Stowarzyszenia Kobiet Twórców. Od roku 2007 przewodniczy Towarzystwu Przyjaźni Izrael-Polska. Za zasługi na polu współpracy polsko-izraelskiej została w 2007 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, a w 2013 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi. W 2018 roku otrzymała tytuł Ambasadora Dobrego Imienia Polski – nagrodę przyznawaną przez Instytut Polski w Tel-Awiwie Izraelczykom, którzy promują Polskę w Izraelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje działań: wydarzenie