09.11.2018

09.11.2018 - 11.11.2018

Międzynarodowe Spotkania Typograficzne – Typolub 2018

TypoLub to cykl spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej. Chcemy, aby Lublin stał się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy tradycją typograficzną Wschodu i Zachodu. Ponadto zależy nam na obudzeniu zainteresowania cyrylickim liternictwem, ponieważ uważamy typografię za jedno z narzędzi budowania dialogu. To również kolejna próba włączenia projektowania graficznego do aktualnej dyskusji na temat znaczenia komunikacji międzykulturowej. Interesuje nas także pokazanie i lepsze zrozumienie relacji między tradycyjnym medium jakim jest druk a nowymi, cyfrowymi wcieleniami typografii, dlatego będziemy starali się przybliżyć zmiany zachodzące w grafice użytkowej związane z rewolucją informacyjną i nowymi mediami.

Czwarta edycja Typoluba odbędzie się w dniach 9-11 listopada 2018 r.

 

 

Warsztaty

Branding / Rebranding — po co tworzyć / zmieniać wizerunek? – Filip Zagórski
Digitalizacja krojów pism — przygotowanie, testowanie, wydanie funkcjonalnego fontu – Damian Langosz
Hebrew Stencil Type Workshop- The Stones of Lublin: Unveiling Hebrew Type – Yanek Iontef [ENG]
Warsztat zecerski i druk typograficzny – Robert Sawa

Wykłady

Projektowanie doświadczeń – Igor Gałązkiewicz
Rebranding — o co w tym wszystkim chodzi – Filip Zagórski
Bona Nova – Leszek Bielski
Font "Heneczek", wersja "Pro" – Damian Langosz
Print is Dead, Long Live Print – Bogna Otto-Węgrzyn, Katarzyna Wolny-Grządziel
Typografia a prawo autorskie – Magdalena Miernik
Papiery graficzne – skład, parametry i właściwości drukowe – Michał Büthner-Zawadzki
Magda Karcz – Polska typografia awangardowa*
Yanek Iontef – Afabet hebrajski i projektanci pisma hebrajskiego [ENG]
Na Wydarzenie obowiązują zapisy, formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie teatrnn.pl/typolub/

 

Organizatorzy:

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów - Izba Drukarstwa, Alicja Magiera
Partnerzy: Lubelski Instytut Designu, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Polish
Graphic Design Awards

 

 
MEDIA O WYDARZENIU:
 
Typolub 2018 w Domu Słów w Lublinie
 
TypoLub vol IV – DOBRZE SIĘ SKŁADA
 
TypoLub vol IV.
DOBRZE SIĘ SKŁADA
 
 
PORTALE:
Typolub 2018
 
Międzynarodowe Spotkania Typograficzne – TYPOLUB 2018
 
Typolub 2018 w Domu Słów w Lublinie
 
Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: Dom Słów