23.08.2018

23.08.2018

Fotografie Edwarda Hartwiga na Pardes Festival(22.08-26.08.2018)

Termin: 23 sierpnia 2018r., godz. 15:00
Miejsce: Dom Architekta SARP przy ul. Rynek 20
Wstęp wolny

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie: 
https://www.kazimierzdolny.pl/news/pardes-festival--przywracanie-pamieci-nieistniejacego-swiata/53574.html

 

Podczas nadchodzącego „Pardes Festival” Joanna Zętar przedstawi prezentację multimedialną o przedwojennym Lublinie na fotografiach Edwarda Hartwiga. Zdjęcia tego artysty są – obok fotografii Józefa Czechowicza, Stefana Kiełszni oraz Stanisława Magierskiego - jednym z ważniejszych zbiorów fotografii Lublina. 

Brat słynnej lubelskiej poetki, Julii Hartwig, był bardzo wszechstronnym twórcą - robił zdjęcia pejzażom, widowiskom teatralnym, sportowcom, interesował się również architekturą. W poszukiwaniu nowych środków wyrazu i sposobów kształtowania obrazu nie bał się eksperymentować z technikami fotograficznymi oraz barwą.

Swoją przygodę z fotografią zaczął dość wcześnie, już w dzieciństwie pomagał w pracowni fotograficznej ojca, Ludwika Hartwiga. To on w 1920 roku wręczył 11-letniemu synowi aparat i nakazał zrobić kilka zdjęć na Starym Mieście. Dziesięć lat później odbyła się pierwsza wystawa fotograficzna Edwarda. Na początku lat 30. przejął zakład i zaczął uczestniczyć w pokazach krajowych. W latach 1935-1937 studiował w wiedeńskim Instytucie Graficznym, tam poznał dzieła światowych mistrzów fotografii i zetknął się z nowoczesnym sprzętem. Po powrocie do kraju wraz z ojcem naszkicował, jak powinien wyglądać aparat. Model miał duże kasety, wielkość naświetlanego negatywu wynosiła 9x12 cm. Projekt zrealizował miejscowy rzemieślnik.

Edward Hartwig był założycielem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem kilku zdjęć umieszczonych na okładkach krakowskiego magazynu „As”, wydał ponad 20 albumów (najsłynniejszy, „Fotografika” z 1958 roku, doczekał się 20 edycji w całej Europie).

W 2004 roku Ewa Hartwig-Fijałkowska, córka Edwarda Hartwiga, przekazała 3339 jego prac Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”. Znajdowały się wśród nich unikalne fotografie przedwojennego Lublina.

„Pardes Festival” to wydarzenie, które ma na celu pokazanie bogactwa kultury polsko-żydowskiej. Odbywa się on w Kazimierzu Dolnym i miejsce to nie jest przypadkowe – w dniu wybuchu II wojny światowej liczył on przeszło 4,5 tys. mieszkańców, ponad połowę z nich stanowili Żydzi. Współtworzyli oni krajobraz kulturalny miasteczka, byli nieodłączną częścią jego tożsamości. Dziś organizatorzy chcą przywołać obraz tego dawnego Kazimierza – mają w tym pomóc wykłady, dyskusje, koncerty, pokazy filmów i wystawy. Uczestnicy mogą również ruszyć szlakiem judaików Muzeum Nadwiślańskiego. Jednocześnie festiwal ma odkłamać stereotypy i skłonić do refleksji nad wspólną, wieloetniczną historią.

Festiwal trwa w dniach od 22 do 26 sierpnia 2018 roku. 

 

Portale o wydarzeniu:

 

Pardes Festival |Spotkania z Kulturą Żydowską | Kazimierz Dolny | 22-26 sierpnia 2018 https://etnograficzna.pl/patronat-spe-pardes-festival-spotkania-z-kultura-zydowska-22-26-sierpnia-2018-kazimierz-dolny/

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską
 
Rodzaje działań: wydarzenie