05.06.2018

05.06.2018 - 19.06.2018

Polecamy: "Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji"

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w „Inspiratoriach pomysłowej szkoły”, podczas których będą przeprowadzone wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi i ciekawe wieczory edukacyjno-integracyjne  dotyczące zagadnień związanych z projektem „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.
 

Celem „Inspiratoriów” jest omówienie zasad opracowania programów nauczania, za które najlepsi uczestnicy, w wyniku organizowanych konkursów w projekcie, mogą otrzymać atrakcyjne gratyfikacje finansowe. Na „Inspiratoria” zaproszeni zostali prelegenci z entuzjastycznym i kreatywnym podejściem do edukacji oraz dużym doświadczeniem w zakresie proponowanej tematyki.

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia materiałów dydaktycznych, ubezpieczania oraz zapewnia transport autokarowy spod Pałacu Kultury i Nauki od strony Kinoteki do hotelu i z powrotem.

 

Sotkania odbędą się w hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k/Niepokalanowa przy ul. Sochaczewskiej 5.

 

Szczegóły rekrutacji i formularze dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/2018/05/inspiratorium-pomyslowej-szkoly-nowe-zaso...