20.04.2018

20.04.2018 - 31.12.2018

Tajne nauczanie. Cisi bohaterowie

Uczniowie szkoły powszechnej przy ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie [Archiwum Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN; kolekcja Hanny Wyszkowskiej]

tagi:
Wybuch II wojny światowej był początkiem destrukcji szkolnictwa w ówczesnej Polsce. Jedyną możliwością, tak potrzebnego dla zachowania tożsamości narodowej kształcenia się, było zejście do podziemia i rozpoczęcie tajnej działalności. Niestety zakończenie wojny i nastanie epoki PRL-u nie oznaczało wolnego szkolnictwa. Niezależna od narzucanej z zewnątrz polityki historycznej nauka powróciła dopiero po 1989 roku. W okresie okupacji, obok walki zbrojnej, o zachowaniu polskości decydowała walka słowem, którą zapoczątkowali już w październiku 1939 roku cisi bohaterowie – nauczyciele tajnego nauczania.
 
Członkowie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, ryzykując własne życie, stworzyli konspiracyjny system nauczania. Do dziś żyją uczniowie tajnych kompletów, którzy wspominają swoich nauczycieli z okresu okupacji. To właśnie te opowieści o miejscach, ludziach i wydarzeniach chcemy przybliżyć w naszym projekcie. Zarejestrowane historie mówione oraz materiały ikonograficzne i tekstowe wytworzone i pozyskane w ramach działań, posłużą do utworzenia multimedialnej mapy miejsc tajnego nauczania obejmującej Lublin i Lubelszczyznę.
 
Dzięki zajęciom edukacyjnym oraz spotkaniu ze świadkiem historii współczesna młodzież dowie się jak trudny i wymagający wyrzeczeń był dostęp do edukacji w czasie okupacji niemieckiej.
Sylwetką, od której warto rozpocząć naszą narrację o cichych bohaterach jest z pewnością wybitny nauczyciel Piotr Pruss, którego życiorysem obdarzyć można wielu ludzi.
Rodzaje działań: projekt