20.04.2018

20.04.2018 - 31.12.2018

Lubelskie cegielnie. Materia miasta

Pracownicy cegielni podczas pracy [Archiwum Osrodka Brama Grodzka - Teatr NN]

tagi:
W 2010 r. zamknięta została ostatnia lubelska cegielnia. Wraz z nią zakończył się również pewien okres historyczny, trwający nieustannie od końca XII w. Po większości kompleksów cegielniczych nie pozostał nawet ślad, a ostatnie ruiny chylą się ku upadkowi. Obiekty, którym miasto zawdzięcza swój rozwój i rozkwit znikły zupełnie z jego przestrzeni.
 
Dlatego proponujemy rekonstrukcję w technice 3D jednej z najważniejszych, nieistniejących już lubelskich cegielni ("Kalinowszczyzna", do której posiadamy odpowiednie szkice, plany i materiały referencyjne) wraz z odtworzeniem zachodzących w niej procesów, możliwością poznania używanych tam narzędzi czy wysłuchania wspomnień o jej funkcjonowaniu. W wirtualnej cegielni internauci będą mogli zapoznać się z dawnym procesem produkcji cegły.
 
Ponadto chcemy utworzyć multimedialny szlak lubelskich cegielni na bazie mapy "Wielkiego Miasta Lublina z 1928 r."
 
Następnie skalibrowana mapa zostanie nałożona na mapę współczesnego miasta, dając obraz rozmieszczenia cegielni w granicach dzisiejszego Lublina. W ramach przygotowanego portalu powstałe i umieszczone w nim hasła, monografie cegielni, ikonografia, mapy oraz model chcemy "wyposażyć" w możliwość wysłuchania wspomnień strycharzy, murarzy i innych pracowników cegielni, których relacje zostaną utrwalone w ramach historii mówionej.
Pragniemy również podkreślić jaką rolę i wkład w odbudowę, tak całego Kraju, jak i naszych "małych ojczyzn" po zawieruchach i meandrach historii miało cegielnictwo.
 

Kontakt:

Piotr Lasota: piotr.lasota@tnn.lublin.pl,

Tomasz Czajkowski: tomekcz@tnn.lublin.pl

tel.: (81) 532 58 67

 

Projekt dofinansowany
przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 
Rodzaje działań: projekt