16.04.2018

16.04.2018

Rewitalizacja zdroju

  

W 2017 roku, w roku 700-lecia Lublina, powstała inicjatywa rewitalizacji obudowy zdroju ulicznego przy ulicy Ruskiej w Lublinie.

Zdrój znajdujący się dziś na placu manewrowym dworca PKS, był do wybuchu II wojny światowej jednym ze zdrojów zaopatrujących mieszkańców Lublina w wodę. Zdrój był wtedy zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Ruskiej i Szerokiej, niemal w centrum dzielnicy żydowskiej. Dziś jest jedną z niewielu pozostałości po lubelskim Podzamczu. Zapamiętany przez mieszkańców Lublina, jego wygląd znamy z nielicznych zdjęć.

>>> więcej o historii zdroju

 

 

Działania związane z rewitalizacją zdroju podjęte w 2017 roku miały na celu rozpoznanie możliwości przeprowadzenia prac remontowych, wykonano wstępne prace wewnątrz obiektu oraz przygotowano projekt rewitalizacji. W dniu 12 marca 2018 roku rozpoczęła się rewitalizacja zdroju.

Otwarcie obiektu po rewitalizacji odbyło się 16 kwietnia 2018 roku.

Działania zostały podjęte z inicjatywy rodziny Juliana i Rafaela Mahari, Klubu Rotary Centrum, Lubelskich Dworców Spółka Akcyjna, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Lublin, Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz osób prywatnych.

Autorem projektu rewitalizacji zdroju jest Maciej Herman z Herman and Partners Associated Architects.

Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone pod nadzorem Moniki Konkolewskiej z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Lublinie.

Zakres projektu i prac konserwatorskich obejmował: prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie obudowy zdroju, przeszklenie na osi wschód-zachód, zamontowanie iluminacji, wymianę nawierzchni wokół studni

Koszty prac konserwatorskich zostały w całości pokryte przez rodzinę Juliana i Rafaela Mahari.

Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych nadzór merytoryczny nad zdrojem będzie sprawował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

>>> publikacja opracowana z okazji otwarcia studni po rewitalizacji

 

>>> czytaj też wpis na blogu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dotyczący historii zdroju

 

 

MEDIA O PROJEKCIE:

Woda wróci do studni na lubelskim Podzamczu

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22939926,woda-wroci-do-studni-na-lubelskim-podzamczu.html

Zabytkowa studnia czeka na odnowę. Jest pozwolenie

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zabytkowa-studnia-czeka-na-odnowe-jest-pozwolenie,n,1000213179.html

Zdrój z Podzamcza w Lublinie w końcu jest rewitalizowany

http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/zdroj-z-podzamcza-w-lublinie-w-koncu-jest-rewitalizowany,4571285,artgal,t,id,tm.html

Bądź... zdrój

http://www.lubelska.tv/wiadomosci/4744,badz-zdroj

Remont studni na Podzamczu. Cenna pozostałość po dawnej ulicy Szerokiej

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23143410,remont-studni-na-podzamczu-cenna-pozostalosc-po-dawnej-ulicy.html

Zdrój z Podzamcza w Lublinie doczekał się rewitalizacji. Kiedyś była tu dzielnica żydowska

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/zdroj-z-podzamcza-w-lublinie-doczekal-sie-rewitalizacji-kiedys-byla-tu-dzielnica-zydowska-zdjecia-wideo,13012078/

Ta studnia to jedyna budowla ocalała z żydowskiej części Lublina. Ruszyła renowacja

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ta-studnia-to-jedyna-budowla-ocalala-z-zydowskiej-czesci-lublina-ruszyla-renowacja,n,1000215190.html

 

RELACJE Z OTWARCIA STUDNI PO REWITALIZACJI

Historyczna studzienka na Podzamczu. Zobacz, jak wygląda po renowacji

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/historyczna-studzienka-na-podzamczu-zobacz-jak-wyglada-po-renowacji-zdjecia,13100808/

Kiedyś stała w centrum dzielnicy żydowskiej. Drugie życie pewnej studni

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/kiedys-stala-w-centrum-dzielnicy-zydowskiej-drugie-zycie-pewnej-studni,n,1000216893.html

Zabytkowy zdrój odnowiony dzięki nastolatkowi ze Szwajcarii

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23278669,zabytkowy-zdroj-odnowiony-dzieki-nastolatkowi-ze-szwajcarii.html

Historia Lublina i dawnej dzielnicy żydowskiej. Studzienka na Podzamczu jest już po renowacji

http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/historia-lublina-i-dawnej-dzielnicy-zydowskiej-studzienka,4611441,artgal,t,id,tm.html

Historyczna studzienka z dawnego żydowskiego miasta doczekała się rewitalizacji

https://radio.lublin.pl/news/historyczna-studzienka-z-dawnego-zydowskiego-miasta-doczekala-sie-rewitalizacji

Studnia przy Ruskiej

http://www.lublin.tvp.pl/36824068/16-kwietnia-2018-g-2100