16.04.2018

16.04.2018

Rewitalizacja zdroju / Restoration of the well

  

W 2017 roku, w roku 700-lecia Lublina, powstała inicjatywa rewitalizacji obudowy zdroju ulicznego przy ulicy Ruskiej w Lublinie.

Zdrój znajdujący się dziś na placu manewrowym dworca PKS, był do wybuchu II wojny światowej jednym ze zdrojów zaopatrujących mieszkańców Lublina w wodę. Zdrój był wtedy zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Ruskiej i Szerokiej, niemal w centrum dzielnicy żydowskiej. Dziś jest jedną z niewielu pozostałości po lubelskim Podzamczu. Zapamiętany przez mieszkańców Lublina, jego wygląd znamy z nielicznych zdjęć.

>>> więcej o historii zdroju

 

 

Działania związane z rewitalizacją zdroju podjęte w 2017 roku miały na celu rozpoznanie możliwości przeprowadzenia prac remontowych, wykonano wstępne prace wewnątrz obiektu oraz przygotowano projekt rewitalizacji. W dniu 12 marca 2018 roku rozpoczęła się rewitalizacja zdroju.

Otwarcie obiektu po rewitalizacji odbyło się 16 kwietnia 2018 roku.

Działania zostały podjęte z inicjatywy rodziny Juliana i Rafaela Mahari, Klubu Rotary Centrum, Lubelskich Dworców Spółka Akcyjna, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Lublin, Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz osób prywatnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film z wydarzenia w serwisie YouTube

 

Autorem projektu rewitalizacji zdroju jest Maciej Herman z Herman and Partners Associated Architects.

Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone pod nadzorem Moniki Konkolewskiej z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Lublinie.

Zakres projektu i prac konserwatorskich obejmował: prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie obudowy zdroju, przeszklenie na osi wschód-zachód, zamontowanie iluminacji, wymianę nawierzchni wokół studni

Koszty prac konserwatorskich zostały w całości pokryte przez rodzinę Juliana i Rafaela Mahari.

Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych nadzór merytoryczny nad zdrojem będzie sprawował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

>>> publikacja opracowana z okazji otwarcia studni po rewitalizacji

 

>>> czytaj też wpis na blogu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dotyczący historii zdroju

 

______

 

In 2017, the year which marks the 700th anniversary of the founding of Lublin, an idea was born to renovate the brick structure enclosing the well situated in Ruska Street. 

The well which is presently located in the shunting yard of the PKS bus station was one of the sources of fresh water for the inhabitants of Lublin until the very outbreak of WWII. Back then, the well was situated at the intersection of two streets – Ruska and Szeroka, virtually in the very centre of the Jewish District. Today, the structure is one of the very few remnants of the Lublin district called Podzamcze. The well survives in the memories of Lublin citizens, but we know what it looked like thanks to a few remaining photographs.

 

>>> more on the history of the well

 

The first activities aimed at restoration of the well undertaken in 2017 entailed the assessment of the feasibility of carrying out the planned renovation. They were followed with preliminary work carried out inside the structure and the preparation of the restoration project. Renovation work on the structure of the well commenced on the 12th of March 2018.

The official opening of the renovated structure took place on the 16th of April 2018.   Activities relating to restoration work were undertaken on the initiative of the Julian and Raphael Mahari family, the Rotary Club Lublin Centrum, Lublin Stations PLC, the Voivodeship Conservator of Monuments in Lublin, Lublin City Office, “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, as well as private parties.

The restoration design was elaborated by Maciej Herman from Herman and Partners Associated Architects.

 

Conservation work was conducted under the supervision of Monika Konkolewska from the Art Conservation Studio in Lublin.

 

The scope of the project and of all the renovation work included: conservation and safeguarding of the brick structure enclosing the well, providing the building with glazing on its east-western axis, installing illumination panels and replacing the surface surrounding the well.

The cost of the conservation work was entirely covered by the Julian and Raphael Mahari family.

After all restoration work on the structure is completed the content-related supervision of the well will be granted to the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre.

 

>>> brochure released on the occasion of the renovated well opening ceremony

 

 

 

MEDIA O PROJEKCIE / THE MEDIA ABOUT THE PROJECT:

Woda wróci do studni na lubelskim Podzamczu

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22939926,woda-wroci-do-studni-na-lubelskim-podzamczu.html

Zabytkowa studnia czeka na odnowę. Jest pozwolenie

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zabytkowa-studnia-czeka-na-odnowe-jest-pozwolenie,n,1000213179.html

Zdrój z Podzamcza w Lublinie w końcu jest rewitalizowany

http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/zdroj-z-podzamcza-w-lublinie-w-koncu-jest-rewitalizowany,4571285,artgal,t,id,tm.html

Bądź... zdrój

http://www.lubelska.tv/wiadomosci/4744,badz-zdroj

Remont studni na Podzamczu. Cenna pozostałość po dawnej ulicy Szerokiej

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23143410,remont-studni-na-podzamczu-cenna-pozostalosc-po-dawnej-ulicy.html

Zdrój z Podzamcza w Lublinie doczekał się rewitalizacji. Kiedyś była tu dzielnica żydowska

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/zdroj-z-podzamcza-w-lublinie-doczekal-sie-rewitalizacji-kiedys-byla-tu-dzielnica-zydowska-zdjecia-wideo,13012078/

Ta studnia to jedyna budowla ocalała z żydowskiej części Lublina. Ruszyła renowacja

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ta-studnia-to-jedyna-budowla-ocalala-z-zydowskiej-czesci-lublina-ruszyla-renowacja,n,1000215190.html

 

RELACJE Z OTWARCIA STUDNI PO REWITALIZACJI /

COVERAGE OF THE RENOVATED WELL OPENING CEREMONY:

Historyczna studzienka na Podzamczu. Zobacz, jak wygląda po renowacji

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/historyczna-studzienka-na-podzamczu-zobacz-jak-wyglada-po-renowacji-zdjecia,13100808/

Kiedyś stała w centrum dzielnicy żydowskiej. Drugie życie pewnej studni

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/kiedys-stala-w-centrum-dzielnicy-zydowskiej-drugie-zycie-pewnej-studni,n,1000216893.html

Zabytkowy zdrój odnowiony dzięki nastolatkowi ze Szwajcarii

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23278669,zabytkowy-zdroj-odnowiony-dzieki-nastolatkowi-ze-szwajcarii.html

Historia Lublina i dawnej dzielnicy żydowskiej. Studzienka na Podzamczu jest już po renowacji

http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/historia-lublina-i-dawnej-dzielnicy-zydowskiej-studzienka,4611441,artgal,t,id,tm.html

Historyczna studzienka z dawnego żydowskiego miasta doczekała się rewitalizacji

https://radio.lublin.pl/news/historyczna-studzienka-z-dawnego-zydowskiego-miasta-doczekala-sie-rewitalizacji

Studnia przy Ruskiej

http://www.lublin.tvp.pl/36824068/16-kwietnia-2018-g-2100