09.03.2018

09.03.2018

Promocja książki Andrzeja Trzcińskiego "Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie"

Termin: 9 marca 2018 r., godz. 17.00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Spotkanie prowadził Adam Kopciowski.

Na 892 stronach książki prof. Andrzeja Trzcińskiego (UMCS) znajdziemy pieczołowitą monografię starego cmentarza żydowskiego w Lublinie. Tekstom towarzyszą rysunki sylwetowe i zdjęcia, a całość ma symboliczny wymiar „macewy z papieru”. Jak pisze autor - jest to obraz jego 35-letniej fascynacji kulturą żydowską.
Tytuł książki pochodzi z Księgi Rodzaju: „Świadkiem kopiec ten i świadkiem ta stela” (Rdz 31, 52)*. Zwrot ten w okresie nowożytnym stał się popularną formułą rozpoczynającą hebrajskie inskrypcje nagrobkowe. Jak czytamy we wstępie: „Z dzisiejszego punktu widzenia, po katastrofie Zagłady i jej następstwach, słowa te nabierają jeszcze innego znaczenia - nieliczne, ocalałe nagrobki stają się świadkami egzystencji całych pokoleń współtworzących społeczność jakiegoś miejsca”. 
 
Książka Trzcińskiego próbuje opisać społeczność lubelskich Żydów poprzez „tekst kultury” jaki po niej pozostał - cmentarz, który był przez nią wykorzystywany od XVI wieku. 35 lat temu Andrzej Trzciński po raz pierwszy, patrząc na cmentarz pomiędzy ulicami Sienną, Floriańską i Kalinowszyczyzna zadał sobie pytanie: „Co jest za tym murem?”. Początkowo była to fascynacja obcą kulturą „jak przy oglądaniu pogrążonych w dżungli miast Majów czy Azteków”. Dziś to jeden z głównych obszarów badawczych prof. Andrzeja Trzcińskiego, który jako wybitny historyk i historyk sztuki zajmuje się kulturą materialną i artystyczną Żydów aszkenazyjskich.
 
„Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie”
Wobec ogromu zniszczeń, których doznała społeczność żydowska Lublina – tak w odległej przeszłości (zwłaszcza w okresie wojen połowy XVII wieku), jak i w czasie Holokaustu – cmentarz jako całość oraz poszczególne nagrobki, nawet zachowane w małej części, stanowią jedno z ważnych źródeł do dziejów tej społeczności. Inskrypcje nagrobkowe były jednymi z pierwszych źródeł, jakie rejestrowali i wykorzystywali w swych pracach lokalni historycy żydowscy od XIX wieku. Od tamtej pory zakres badań nad cmentarzem, pojmowanym jako „tekst kultury”, znacznie się poszerzył, wypracowane zostały specyficzne metody badawcze, w czym niemały udział miał autor tej książki. Ich efektem jest zaprezentowane tu wieloaspektowe ujęcie cmentarza jako całości oraz poszczególnych nagrobków. Książka ta jest także „macewą z papieru” dla zgładzonego cmentarza.
 
Dr hab. Andrzej Trzciński, historyk i historyk sztuki, pracuje w Zakładzie Kultury i Historii Żydów, w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS. Zajmuje się kulturą materialną i artystyczną Żydów aszkenazyjskich. Prowadzi badania dotyczące: zabytków żydowskich na historycznych obszarach Rzeczypospolitej (ich inwentaryzacja i edycja jako źródeł, z opracowaniem obejmującym cechy formalno-stylowe, ikonograficzne i paleograficzne, wraz z kontekstem historycznym); ikonografii i ikonologii przedstawień na zabytkach sepulkralnych, wyposażeniu i wystroju synagog, na sprzętach ze sfery kultu i obrzędów; epigrafiki i paleografii hebrajskiej. Opublikował m.in.: Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997; Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII–XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin 2007; Cmentarz żydowski w Lesku. Część II – wiek XVIII, Lublin 2010.
 
 
*tłum. Andrzej Trzciński
 
 
MEDIA O WYDARZENIU:
 
Promocja książki Andrzeja Trzcińskiego "Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie"

 

Promocja książki Andrzeja Trzcińskiego "Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie"

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,45,543322,Promocja-ksiazki-Andrzeja-Trzcinskiego--Swiadkiem-.html

 

Promocja książki Andrzeja Trzcińskiego o starym kirkucie w teatrze NN

http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/a/promocja-ksiazki-andrzeja-trzcinskiego-o-starym-kirkucie-w-teatrze-nn,12992380/

Świadkiem jest ta stela. Andrzej Trzciński w Lublinie

http://news.o.pl/2018/03/09/andrzej-trzcinski-swiadkiem-jest-ta-stela-brama-grodzka-lublin/#/

 

Wokół książki A. Trzcińskiego o cmentarzu żydowskim w Lublinie

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,wokol-ksiazki-a-trzcinskiego-o-cmentarzu-zydowskim-w-lublinie,61801.chtm

 

Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie

http://niecodziennik.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3319&Itemid=1

 

Promocja książki Andrzeja Trzcińskiego "Świadkiem jest ta stela"

https://www.wherevent.com/detail/Brama-Grodzka-Grodzka-Promocja-ksiazki-Andrzeja-Trzcinskiego-Swiadkiem-jest-ta-stela

 

Rodzaje działań: promocja ksiązki
Programy: Inne