01.03.2017

01.03.2017 - 31.12.2017

Projekt "Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie"

 
Celem projektu jest rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz, skąd w czasie II wojny światowej wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci - żydowskich mieszkańców miasta.
W ramach projektu planowane są następujące działania:
  • prace remontowo-budowlane na terenie miejsca pamięci mające na celu utrzymanie jego otoczenia w należytym stanie i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
  • renowacja szlaku pamięci;
  • otwarte spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Tatary połączone z wystawą organizowaną w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej - 24.03.2017;
  • stworzenie strony internetowej prezentującej działania projektowe i treści dotyczące zagadnienia akcji "Reinhardt";
  • organizacja spotkania podsumowującego projekt i konferencja prasowa - 29.11.2017;

STRONA PROJEKTU: teatrnn.pl/ar-lublin/

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rodzaje działań: projekt
Programy: "Brama Pamięci"