27.11.2017

27.11.2017

Ostróg. W cieniu historii

W dniu 27 listopada 2017 r.o godz. 17.00 na Sali Czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się spotkanie z cyklu „Shtetl Routes – prezentacje”.
 
 
Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował spotkanie z cyklu „Shtetl Routes – prezentacje”. 27 listopada 2017 roku odbyła się projekcja filmu „Ostróg. W cieniu historii / Острог: в тіні історії”.
 
Film dokumentalny “Ostróg. W cieniu historii” to portret miasta o bogatej historii, łączącego przeszłość i teraźniejszość, zabytki i innowacje, to opowieść o kształtowaniu się lokalnej tożsamości. Anatol Cheleniuk - główny bohater filmu, opowiada o mieście swojej młodości i mieście swoich przodków, łącząc osobiste emocje z lokalną i uniwersalną historią.

W programie:
  • pokaz filmu dokumentalnego „Ostróg. W cieniu historii” (Ukraina 2016, 87 minut),
  • spotkanie i dyskusja z twórcami filmu i lokalnymi aktywistami z miasta Ostróg (Ukraina).
 
W spotkaniu wzięli udział:
  • Andrij Maliuskyj – reżyser filmu
  • Dmytro Bajda – Town Image Studio
  • Grygorij Arszynow – radny miejski z miasta Ostróg, lider lokalnej społeczności żydowskiej, inicjator odbudowy zabytkowej synagogi i cmentarza żydowskiego w Ostrogu, przedstawiciel European Jewish Cemeteries Initaitive 
 
 
Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.
 
Informacje o Ostrogu na stronach Shtetl Routes: shtetlroutes.eu/pl/town/ostrog/
 
Rodzaje działań: projekcja filmu
Programy: Inne