29.11.2017

29.11.2017

Promocja książki Idy Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943”

  

W dniu 29 listopada 2017 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się promocja książki Idy Gliksztejn "Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943".

W spotkaniu wzięli udział dr hab. Adam Kopciowski z Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS oraz mgr Jakub Chmielewski z Państwowego Muzeum na Majdanku.

 

„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” Idy Gliksztejn to krytyczne wydanie drukiem pamiętnika z okresu Zagłady w Lublinie. Pamiętnik obejmuje lata 1939-1943 i opisuje przeżycia autorki od momentu wybuchu II wojny światowej, poprzez uwięzienie w lubelskich gettach i początek ukrywania się wraz z córką po tzw. “aryjskiej” stronie. Pamiętnik Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina. Pamiętnik nigdy nie został opracowany i wydany drukiem w całości. Jego rękopiśmienny oryginał znajduje się m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Autorem opracowania, wstępu i posłowia jest dr hab. Adam Kopciowski.

 

>>> więcej o projekcie wydawniczym

Publikacja jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Spotkanie było połączone z podsumowaniem projektu „Rewitalizacja miejsca pamięci: Umschlagplatz w Lublinie”.

 

 

O KSIĄŻCE:

Agnieszka Dybek, Tragiczny los Żydów w Lublinie. Pamiętnik Idy Gliksztejn

"Dziennik Wschodni"

Adam Kopciowski, Wstrząsający pamiętnik czasów wojny. Autorką Żydówka, która ukrywała się pod Lublinem

"Gazeta w Lublinie"

Małgorzata Szlachetka, Pamiętnik z czasów wojennej grozy

"Kurier lubelski"

Agnieszka Dybek, Zeszyty do historii

"Dziennik Wschodni"

 

MEDIA O WYDARZENIU:

"Kurier lubelski"

"Gazeta w Lublinie"

TVP Lublin

Radio Centrum

 

Rodzaje działań: promocja ksiązki
Programy: "Brama Pamięci"