26.10.2017

26.10.2017

Zaczęło się w Lublinie… 40-lecie wydania pierwszego numeru pisma "Spotkania"

 
Termin: 26 października 2017 r., godz. 17:00
Miejsce: Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18
 
Jubileusz 40-lecia wydania pierwszego numeru pisma "Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików".

 

Program jubileuszu:
  • Panel historyków: dr Małgorzata Choma-Jusińska, prof. Andrzej Friszke, dr Jan Olaszek
    - prowadzenie o. Tomasz Dostatni OP
  • Panel redaktorów, autorów, drukarzy i kolporterów: Janusz Bazydło, Bogdan Borusewicz, Wojciech Samoliński, Józef Ruszar
    - prowadzenie o. Tomasz Dostatni OP
  • Recital Jana Kondraka 
  • Spotkanie towarzyskie – krużganki klasztoru OO. Dominikanów
 
 
„SPOTKANIA. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, kwartalnik ukazujący się w latach 1977-88 w Lublinie, wydawany przez środowisko opozycji polit. związanej z KUL. 
 
W niesformalizowanej strukturze pisano redagowali i drukowali m.in.: J. Bazydło, Z. Bradel, W. Butkiewicz, P. Drwal, A. Klimowicz, A. Konderak, T. Konopka, Z. Kozicki, S.T. i J.P. Magierscy, P. Nowacki, W. Oracz, K. Paczuski, J. Ruszar, W. Samoliński, M. Sobieraj, J.A. Stepek, S. Szaciłowski, W.K. Wojtowicz, M. Wrzeszcz, M. Zieliński, M. Zulauf; w piśmie publikowali m.in.: I. Bajerowa. R. Bender. E. Berberyusz, A. Burda, W. Chudy, B. Cywiński. T. Chrzanowski, E. Dąbrowska, T. Isakowicz-Zaleski, E. Jabłońska-Deptuła, S. Krajewski, J. Krupski, R. Łużny, S. Małkowski, T. Mazowiecki, S. Nowak, M. Radwan, J. Salij, T. Styczeń, A. Szostek, J. Tischner, I. Tokarczuk, J. Turowicz, D. Winiarska, L. Wiśniewski. 
 
Na powstanie S., inspirowane m.in. przez wykładowców KUL: W. Bartoszewskiego, Z. Szpakowskiego, A. Stanowskiego, J. Woźniakowskiego, złożyła się działalność Koła Nauk. Historyków KUL […], lubelskiego oddziału mieś. „Wieź” (Bazydło, Szpakowski) oraz duszpasterstwa akademickiego dominikanów (Wiśniewski); jako pierwsze w Polsce uruchomiło w 1976 niezależną od władz państw. działalność poligraficzną dzięki powielaczom wysyłanym do Polski przez Jeglińskiego (Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza): nakład S. wahał się od kilkuset do 3000 egz.; czytanie i omawianie wybranych materiałów z pisma na antenie Radia Wolna Europa zwiększało jego oddziaływanie. 
 
S. skupiły młodą inteligencję, gł. w Lublinie, Krakowie i Warszawie, związaną ze środowiskami „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i z Klubami Inteligencji Katolickiej; dały możliwość nieocenzurowanej wypowiedzi ok. 400 autorom; uruchomiły też wydawnictwo Biblioteka S., które w ciąg 10 lat wydało kilkadziesiąt książek, odkłamujących historię Polski oraz dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce i krajach pozostających pod dominacją komunizmu; prowadziły też rozległą pracę informacyjną, formacyjną, społ. i charytatywną; uczestniczyły w obronie osób prześladowanych i głodówkach protestacyjnych; reprezentowały katolicyzm otwarty i ekum., podejmując dialog z wyznawcami in. religii (np. prawosławiem i judaizmem), także ludźmi o in. poglądach polit. i filoz. (salon B. Iwaszkiewicz- Wronikowskiej i J. Wronikowskiego); uczestniczyły w różnych formach walki o niepodległość i demokrację; upominały się o prawa ludzi niepełnosprawnych; aktywnie wsparły ruch NSZZ „Solidarność”; 1980-81 wydawał w Warszawie 2-tygodnik „Zwrot”; elementemwyróżniającym publicystykę S. była problematyka związków z krajami sąsiedzkimi i mniejszościami nar.; za wkład w budowanie mostów między Polską a Ukrainą pismo otrzymało nagrodę Fundacji Janiny Ławnik z Kanady, a 1989 za przywracanie świadomości hist. Polaków – Nagrodę im. Jerzego Łojka.
 
Krajową działalność polit. i wydawniczą S. wspierał ośrodek paryski Editions S. prowadzony przez Jeglińskiego, […] tam także ukazywał się 1984-88 kwartalnik społ.-polit. „Libertas”; ośrodek uczestniczył w akcji przesyłania sprzętu poligraficznego, książek i czasopism dla środowisk opozycyjnych w Polsce i krajach socjalist.; działalność kontynuowano po wprowadzeniu stanu wojennego, publikując S. i dalsze pozycje Biblioteki S; po zmianach 1989 Editions S. wydawało l991-93 w Warszawie ilustrowany tygodnik informacyjny S.
 
[Źródło: Encyklopedia Katolicka t. XVIII, szp. 712-713.]

 

Organizator: 
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 
Partner wydarzenia:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
 
 
 
Honorowy patronat:
Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
JM Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor KUL
 
 
 
Współpraca: 
Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teatr Stary w Lublinie
 
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
Zaczęło się w Lublinie. 40-lecie wydania pierwszego numeru pisma "Spotkania"
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22557997,zaczelo-sie-w-lublinie-40-lecie-wydania-pierwszego-numeru-pisma.html
 
 
Jubileusz 40-lecia "Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików"
http://www.kul.pl/jubileusz-40-lecia-spotkan-niezaleznego-pisma-mlodych-katolikow,art_77070.html
 
Jubileusz "Spotkań". Pierwszy Numer Powstał 40 Lat Temu
 
Pismo społeczne drugiego obiegu wczoraj świętowało 40-lecie
 

 

Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: Inne