15.10.2017

15.10.2017

Nabór na staże NCK w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

Jeszcze do 15 października 2017 r. można zgłaszać chęć udziału w edycji jesienno-zimowej programu "Staże w instytucjach kultury" organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przygotował aż 8 różnych miejsc dla stażystów. 


Kwerendy archiwalne, modelowanie 3D, praca przy maszynach drukarskich z początku XX w., public relations i promocja kultury, transkrypcja historii mówionych, realizacja projektu kulturalnego, digitalizacja fotografii - to tylko niektóre z umiejętności, które mogą nabyć stażyści.

Szczegółowe informacje na stronie programu "Staże w instytucjach kultury".

Rodzaje bezpłatnych staży oferowanych przez Ośrodek:
 • Laboratorium Teatru NN - Nowe Narracje (320 godzin lub do uzgodnienia)
  Zakres obowiązków:
  kwerenda archiwalna i biblioteczna
  Cel stażu: pozyskiwanie informacji historycznych i genealogicznych
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: praca z dokumentami archiwalnymi
   
 • Laboratorium NN
  Zakres obowiązków: 
  modelowanie 3D, tworzenie gier i aplikacji, tworzenie grafiki i infografik, programowanie serwisów internetowych, tłumaczenia
  Cel stażu: rozwój posiadanych umiejętności
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole
   
 • Pracowania Historii Mówionej
  Zakres obowiązków: Transkrypcja historii mówionej, nagrywanie wywiadów, redakcja historii mówionej, montaż audio- wideo wywiadów
  Cel stażu:Opracowanie zbioru Archiwum Historii Mówionej poświęconego kulturze Lublina.
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: Przeprowadzanie wywiadów historii mówionej, transkrypcja nagrań historii mówionej, redakcja nagrań historii mówionej, montaż audio/wideo historii mówionej
   
 • Dom Słów - projekt: List do sąsiada
  Zakres obowiązków: Wsparcie działań realizowanych w ramach akcji "List do sąsiada" obejmująch promocję wydarzenia, pozyskiwanie potencjalnych odbiorców i partnerów, animację sieci itp.
  Cel stażu:Wdrożenie się w przygotowanie i realizację działań kulturalnych.
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta:  Umiejętności w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, pozyskiwania odbiorców prowadzonych działań, animacji społeczności lokalnej, interpersonalne, pracy w grupie, pracy przy wydarzeniach kulturalnych
 • Dom Słów - Izba Drukarstwa
  Zakres obowiązków: pomoc w pracach w zecerni, w oryginalnej drukarni z początku wieku. Praca w wyjątkowym miejscu na skalę Polski, na oryginalnych maszynach i materiałach sprzed stu lat. Porządkowanie zasobów, pomoc przy pracach graficznych/drukarskich, oprowadzanie zwiedzających.
  Cel stażu: Poznanie wyjątkowego charakteru i specyfiki miejsca jakim jest Izba Drukarstwa
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: Poznanie starej technologi, legendarnego zawodu na poziomie jakiego nie gwarantuje się powszechnie w obecnej rzeczywistości. Zapoznanie z historią i materią drukarską Lublina sprzed 100 lat. Rozwój wrazliwości na klasyczny dizajn typograficzny i szlachetną stylówę projektów graficznych
   
 • Specjalista ds. kultury przestrzeni
  Zakres obowiązków: tworzenie linków do stron na mapie ArcGis, przenoszenie ksiązki na posty bloga WordPress, edycja polskich napisów do filmu itp. Przenoszenie stron na mapę: chodzi o projekty ze strony www.fkp.ulublin.eu. Przenoszenie książki na bloga: chodzi o rozwój strony www.atlas.ulublin.eu
  Cel stażu: opracowanie i publikacja w internecie materiałów zgromadzonych przez Forum Kultury Przestrzeni: stron, filmów, tekstów, zdjęć
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: panowanie nad dużymi zbiorami różnorodnych danych w kontekście ich organizacji i łączenia ze sobą, techniki udostepniania informacji w internecie za pomoca różnych interfejsów, wiedza o podstawowych założeniach wygodnej przestrzeni i działaności ruchów miejskich
   
 • Pracownia Ikonografii
  Zakres obowiązków: Sporządzanie podstawowego oraz rozbudowanego opisu fotografii. Digitalizacja fotografii, negatywów przechowywanych w pracowni Ikonografii. Tworzenie dokumentacji fotograficznej spotkań, wystaw, wydarzeń organizowanych w Ośrodku. Sporządzanie katalogu materiałów przechowywanych w pracowni Ikonografii. Pomoc przy tworzeniu nowych narracji na bazie opowieści z wykorzystaniem i przetwarzaniem fotografii dostępnych w pracowni Ikonografii. Pomoc przy organizacji wystaw i spotkań poświęconych fotografii. Publikacja zdigitalizowanych fotografii w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka (system dLibra).
  Cel stażu: Przygotowanie stażysty do pracy w instytucji kultury. Poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności i wiadomości na temat pracy z fotografią oraz digitalizacją. Przygotowanie do pracy w systemie dLibra.
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: Umiejętność sporządzania podstawowego i rozbudowanego opisu fotografii. Rozwój umiejętności związanych z pracą nad nośnikiem jakim jest fotografia. Pozyskiwanie wiedzy na temat systemu dLibra. Stażysta będzie miał możliwość zapoznania się z bieżącą pracą w Ośrodku Kultury oraz zagadnieniami związanymi z organizacją wydarzeń. Pozyskiwanie wiedzy związaną z historią i kulturą Lublina.
   
 • Public relations i promocja kultury
  Zakres obowiązków: promocja projektów, wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i festiwali, przygotowywanie materiałów prasowych, wsparcie w kontaktach z mediami, opieka nad mediami społecznościowymi instytucji, upowszechnianie kultury poprzez media społecznościowe, współtworzenie akcji reklamowych, tworzenie i wysyłka newsletterów, przygotowanie treści na strony internetowe, zarządzanie kalendarium na stronie internetowej, tworzenie treści stron internetowych, działania o charakterze PR, research, copywriting, marketing kultury.
  Cel stażu: Zdobycie doświadczenia w pracy nad komunikacją (PR, Media Relations marketing i promocja) w instytucji kultury.
  Umiejętności jakie nabędzie stażysta: tworzenie materiałów prasowych, przygotowywanie konferencji prasowych, zarządzanie mediami społecznościowymi instytucji kultury, upowszechnianie kultury poprzez media społecznościowe, projektowanie akcji promocyjnych, umiejętności z zakresu media relations, tworzenie treści na strony internetowe, podstawowe umiejętności projektowania układu treści stron internetowych, obsługa dedykowanego CMS, obsługa systemu do wysyłki newslettera, tworzenie i redakcja tekstów do materiałów promocyjnych, planowanie i wdrażanie promocji projektów, festiwali i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym;
 
 
Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA (aktywny w czasie trwania naboru), w którym trzeba zawrzeć następujące informacje. LISTA OFERT STAŻOWYCH POJAWI SIĘ NA DOLE STRONY W CZASIE TRWANIA NABORU:
 • Adres na który zostanie wysłane zaświadczenie o odbytym stażu: warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów: plan stażu oraz list rekomendujący sporządza opiekun stażu, a sprawozdanie ze stażu stażysta. Wzory dokumentów można pobrać z zakładki Staże w instytucjach kultury - Dokumenty do pobrania po lewej stronie.
 • Wykształcenie: te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.
 • Dodatkowe umiejętności: znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera - te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.
 • Dodatkowe osiągnięcia: osiągnięcia, odbyte praktyki, szkolenia - te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.
Rodzaje działań: wydarzenie cykliczne