Spacer śladami Julii Hartwig

Spacer śladami wybitnej poetki pochodzącej z Lublina to okazja do przypomnienia sobie lubelskich adresów Julii Hartwig (1921 - 2017). Spacer prowadziła Joanna Zętar.

Termin: 07.10.2017, godz. 11:00
Początek: Zaułek Hartwigów
Tu, w Lublinie, Julia Hartwig spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga, tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała, a swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z Lublinem był niezwykle silny na wszystkich etapach jej życia. Na trasie spaceru spodziewać możemy się zarówno rodzinnych historii jak i wierszy poetki, które przypomni Joanna Zętar z Teatru NN.
 
Warto przypomnieć, że niedawno zmarła poetka w roku 2009 otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Lublina. Wtedy też Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, którego poetka była wieloletnią przyjaciółką, uhonorował ją podczas festiwalu „Miasto Poezji” nagrodą „Kamień”.
 
Wydarzenie nawiązywało do spaceru z Julią Hartwig, który odbył się w roku 2006. Wtedy to wraz z poetką odwiedziliśmy 26 miejsc związanych z historią Lublina i rodziny Hartwigów. Przy tamtej okazji Julia Hartwig mówiła:
 
Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic [...]. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem. Jak wracam tu, to przede wszystkim myślę o Starym Mieście [...]. Trudno żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto. Jakim oddycha szczególnym oddechem, połączonych jak gdyby różnych płuc, różnego pochodzenia, różnych języków. […] Nigdy nie mieszkałam na Starym Mieście, ale mieszkałam na Narutowicza, na Staszica, w śródmieściu, w tym nowszym Lublinie, ale muszę powiedzieć, że każdy wypad na Stare Miasto, był dla mnie czymś bardzo ważnym.
 
Poza spacerem zorganizowaliśmy także na spotkanie Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które odbyło się 25 października.
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
Spójrzmy na Lublin oczami poetki. Spacer śladami Julii Hartwig
 
Spacer po Lublinie śladami poetki Julii Hartwig
 
W sobotę zapraszamy na spacer śladami Julii Hartwig
 

 

Rodzaje działań: wydarzenie cykliczne
Programy: Miasto Poezji