SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (17.2.2017)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Narzędziem ułatwiającym organizacjię takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu oraz w innych krajach, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferuje:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępnia pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępnia scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

 

WARSZTATY DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCE DO SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ /2017 ROK/:

 

17.02.2017 - Warsztat "Podróż do Izraela" dla 20 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim przygotowujący do spotkania z Izraelczykami (Prowadząca: Izabela Czumak).

15.05.2017 - Warsztat dla młodzieży z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie przygotowujący do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 25 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

22.05.2017 - Warsztat dla młodzieży z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie przygotowujący do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 25 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

02.06.2017 - Warsztat dla młodzieży z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie przygotowujący do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 35 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

06.09.2017 - Warsztaty dla młodzieży z Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie przygotowujące do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 90 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

 

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2017 ROK/:

10.03.2017 - Zwiedzanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim wraz z młodzieżą z Kiryat Motzkin high school w Izraelu. Łącznie w spotkaniu polsko-izraelskim wzięły udział 32 osoby (Koordynacja spotkania: Grażyna Dzida).

07.09.2017 - Warsztaty polsko-żydowskie w VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie dla grupy 100 Izraelczyków i 60 Polaków. Wśród Polaków była młodzież z VIII LO, Zespołu Szkół w Kalinówce oraz Zespołu Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Młodzież żydowska przyjechała z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi'in w Izraelu. Warsztaty dotyczyły osoby Janusza Korczaka (Prowadzący: Izabela Czumak, Bartosz Gajdzik oraz nauczycielki z VIII LO w Lublinie, Koordynacja spotkania: Urszula Miaskowska - nauczycielka w VIII LO).

07.09.2017 - Warsztaty polsko-żydowskie w Śródziemnomorskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Guzmana w Lublinie dla grupy 90 Izraelczyków i 90 Polaków z liceum. Młodzież żydowska przyjechała z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi'in w Izraelu (Koordynacja spotkania: Ewa Hermińska-Sokołowska - nauczycielka w Liceum Śródziemnomorskim).

 

 

Rodzaje działań: projekt, warsztat
Programy: "Brama Pamięci", Edukacja, Inne