01.09.2000

01.09.2000

Wydanie kwartalnika Scriptores Scholarum nr 1 (26)

"Chrześcijaństwo 2000"

Refleksje nad współczesnym chrześcijaństwem – religii, która ma swe bogate dzieje, rozmaite formy i instytucje, głęboką duchowość, wielką literaturę, ogromny wkład do kultury ludzkości. W numerze rozważania na temat kształtu Kościoła XXI wieku w kontekście doświadczeń egzystencjalnych, lęków i poszukiwań współczesnego człowieka, a także perspektywy ekumenicznej – korelacji z innymi religiami monoteistycznymi.

Data aktualizacji: 17:08 - 19.03.2010