01.07.2017

01.07.2017 - 31.12.2017

Projekt "Lublin. Opowieść o mieście"

   

 

Projekt "Lublin. Opowieść o mieście" realizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma celu opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów Ośrodka. 

 

W projekcie wykorzystane będą zasoby Programu Historia Mówiona (relacje świadków historii) i  Pracowni Ikonografii (fotografie autorstwa Edwarda Hartwiga). Będą one opracowane, a następnie opublikowane w innowacyjnej formie opowieści łączącej  opracowane relacje i fotografie z innym zasobami Biblioteki Multimedialnej Ośrodka “Brama Grodzka ­- Teatr NN”. 

 

Następnie materiały będą mogły być wykorzystane w celach popularyzacyjnych i edukacyjnych z uwzględnieniem ich dostępnienia, zwiększenia ich dostępności i ponownego wykorzystania dzięki zastosowaniu atrakcyjnych form prezentacji. 

 

Zasoby zostaną opublikowane w serwisie interrnetowym.

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rodzaje działań: projekt
Programy: Laboratorium Nowe Media