05.06.2017

05.06.2017

Konwersatorium "Wiersze w sieci (w poszukiwaniu formy bardziej pojemnej)"

  

5 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Szczecińskim odbyło się konwersatorium "Wiersze w sieci (w poszukiwaniu formy bardziej pojemnej)".

Organizatorem wydarzenia był Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Konwersatorium poprowadził prof. Paweł Próchniak.

 

Głównym tematem spotkania była witryna interentowa www.stronypoezji.pl

 

"Nasza egzystencja w coraz większym stopniu toczy się w przestrzeni scyfryzowanej i usieciowionej. Internet nie jest rzeczywistością wyłącznie wirtualną. Jest również – i zawsze był – miejscem realnego życia. Czy częścią tego życia w sieci może być poezja? Tak, może i powin­na – w przeciwnym razie nasza sieciowa egzystencja będzie coraz płytsza i coraz bardziej jałowa. By jednak stanąć w sieci po stronie wiersza, musimy wypracować nowe – odpowiedzialne, dobrze zintegrowane z cyfrowym medium, bardziej pojemne – formy obecność w internecie zarówno samej poezji, jak i pogłębionego namysłu nad nią".

Paweł Próchniak

 

Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: Laboratorium Nowe Media